Zvolte si oblast:

Mapa projektů

Kraj Projekt Program
Středočeský kraj Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám Fond pro nestátní neziskové organizace
Středočeský kraj Chceme začít spolupracovat Fond pro nestátní neziskové organizace
Středočeský kraj Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť Fond pro nestátní neziskové organizace
Středočeský kraj Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů Fond pro nestátní neziskové organizace
Středočeský kraj Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina CZ06 – Kultura
Středočeský kraj Studijní cesta do Norska - adaptace na změnu klimatu Fond pro nestátní neziskové organizace
Středočeský kraj Výstava a performance event připravený kurátorkou Anne-Szefer Karlssen Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Středočeský kraj Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram CZ15 - Spolupráce v justici
Středočeský kraj Zámek Koleč – Muzeum včelařství CZ06 – Kultura
Středočeský kraj ZAPOJ SE! Programy pro zapojení migrantů a české majority Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Analýza metodiky elektronické výuky pro vězeňské vzdělávání na vysokoškolské úrovni CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Bydleme zdravě - půjde to hravě! Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Centrum podpory pro matematiku a statistiku (MSSC) CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Česko - islandská spolupráce v oblasti cytogenomiky rostlin CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Česko-islandská spolupráce v oblasti rostlinné cytogenetiky CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Dítě v centru Ohrožené děti a mládež
Jihomoravský kraj Desktop publishing ve znakovém jazyce CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Dialogem k aktivnímu občanství seniorů Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj DNA – čárové kódy výtrusných rostlin zahrnující biosystematické studium vybraných skupin CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Férová škola - stejná šance pro všechny děti Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Gendalos - krok k úspěšnému studiu Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Hledejme společně novou cestu! CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Jihomoravský kraj Implementace metod správné zemědělské praxe na příkladu ochrany hnízdní populace ohroženého motáka lužního Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Institucionální spolupráce v odpovědném a udržitelném vzdělávání CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Interdisciplinární zkušenosti v aplikované fyzice a aplikované informatice CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině CZ02 - Životní prostředí
Jihomoravský kraj Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Komunita komunitě Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Lepší učení ve školách reflextující týmy jako zdroj školního rozvoje CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Libdesign Designové myšlení v knihovnách CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj LIV CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Jihomoravský kraj Magdala Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Matematické vzdělávání pomocí modelování autentických situací - METMAS CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Mladí výzkumníci – Vzdělávání, objevování, dokazování a uplatnění v přírodních vědách CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Mobilita studentů a pedagogických pracovníků vedoucí k integraci interaktivní vizuální analýzy s analýzou a vizualizací proteinových struktur a jejich souborů CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Most mezi výzkumem a uměním CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Násilí věc (ne)veřejná CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Jihomoravský kraj Nechci (do)platit na změnu klimatu: od nápadů k akci Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Norská literatura: Zkušenosti v místě a evropské perspektivy CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Norsko-česká výměna nápadů na ochranu klimatu Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj O dětech s dětmi Ohrožené děti a mládež
Jihomoravský kraj Obnova interiéru a mobiliáře funkcionalistické synagogy v Brně a její zpřístupnění CZ06 – Kultura
Jihomoravský kraj Osobnost, učební přístupy a vyučovací styly v univerzitní matematice – Platsum CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Osvojování jazyka v kontextu tradiční a soudobé kultury v Norsku CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Partnerství a inspirace - inkluzivních škol bude více Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Pidilidi v zemi OZ CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Jihomoravský kraj Posílení demokratického rozhodování o Národním parku Šumava Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Právo na rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno CZ11 - Veřejné zdraví
Jihomoravský kraj Příležitost pro matky na ubytovnách CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Jihomoravský kraj Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Rozvoj občanské angažovanosti Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Sbohem nenávisti - sbohem předsudky Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Spolupráce na inovaci učebních plánů v oblasti environmentálních studií (cocies) CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Spouštíme lavinu dobrovolnictví Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj V ab initio výpočtech mechanických vlastností materiálů: aplikace na vodíkovou křehkost v kovech a pevnost rozhraní polymer/kov CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Vím, jak z toho ven! Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Vývoj paramagnetické NMR spektroskopie léků obsahujících kovy CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Vaše šance CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Jihomoravský kraj Vysoké učení technické v Brně – Mobilita akademických pracovníků (BUT-MAS) CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Z labyrintu násilí CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Jihomoravský kraj Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností CZ08 - Zachycování a ukládání oxidu uhličitého
Jihomoravský kraj Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy CZ02 - Životní prostředí
Jihomoravský kraj Zavedení inovace učebních plánů v oblasti environmentálních studií (COCIES) CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Zlepšování přenosu znalostí a dovedností v tématu environmentální advokacie mezi Norskem a Českou republikou Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihomoravský kraj Znakové jazyky ve Vysokoškolském vzdělání CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihomoravský kraj Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim CZ15 - Spolupráce v justici
Jihočeský kraj Dobrý start Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihočeský kraj DOC.STREAM: Nové podněty pro česko-norské dokumentární prostředí CZ06 - Kultura
Jihočeský kraj Implementace systému faremního environmentálního plánování v ČR Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihočeský kraj Implementace systému ucelené rehabilitace Psychiatrické léčebny U Honzíčka CZ11 - Veřejné zdraví
Jihočeský kraj Krok za krokem k šetrné domácnosti Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihočeský kraj Kurz polární ekologie II – Bio vědy CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihočeský kraj PÍSECKÝ SVĚT - občanům otevřeno Fond pro nestátní neziskové organizace
Jihočeský kraj Práce a děti pod jednou střechou CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Jihočeský kraj Přenos znalostí o rybách podporující udržitelnou akvakulturu CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihočeský kraj SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16
Jihočeský kraj Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Jihočeský kraj Společná platforma pro sdílení zkušeností a vzdělávání tudentů v oblasti entomologie lesa CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihočeský kraj Terénní kurz polární hydrologie CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihočeský kraj Touch the Music - Music the Art of the Soul CZ06 - Kultura
Jihočeský kraj VRBA Vimperk - Krizové a poradenské centrum pro ohrožené domácím násilím CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Jihočeský kraj Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech Ohrožené děti a mládež
Jihočeský kraj Zlepšení kvality didaktiky biologie a její role ve vzdělávání učitelů CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Jihočeský kraj Zvýšená spolupráce ve výzkumu a vzdělávání doktorandů
Jihočeský kraj Zvýšení vědecké kompetence a navázání vzájemné spolupráce v oblasti výzkumu mezi USB a NMBU CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost AdvoCats for Women - právem proti násilí na ženách CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost ANNA CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Aplikace geografického informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu služby CZ14 - Schengenská spolupráce
Celostátní působnost ARTSCAPE NORWAY - přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku CZ06 – Kultura
Celostátní působnost Bezpečná síť – tranzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů Ohrožené děti a mládež
Celostátní působnost BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu - Mohelský mlýn Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Biomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Budoucnost evropského designu a užitého umění Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Celostátní působnost Celoživotní ekonomické dopady mateřství CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost CzechAdapt - Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a území ČR Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Česko-islandská spolupráce v oblasti čisté energie CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Česko-norské partnerství v rámci mobilit CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost DA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Digitální restaurování českého filmového dědictví Kulturní dědictví a současné umění
Celostátní působnost Diverzita 2013+ - Getting women on board. Bereme ženy na palubu. CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života CZ13 - Rovné příležitosti žen a mužů
Celostátní působnost Drogové závislosti - násilníci a oběti CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Fázové přechody v CCS systémech CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Fosfinové ligandy pro C-C spojovací reakce šetrné k životnímu prostředí CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Fosforylační signální dráhy v odpovědi na poškození DNA a v onkogenezi CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Genomika trojrozměrných kvasinkových kolonií: Model pro studium vývoje nádorů a resistence biofilmů CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Hájíme práva žen v České republice CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat Ohrožené děti a mládež
Celostátní působnost Hlasy dětí – a co s tím uděláme? Ohrožené děti a mládež
Celostátní působnost Hlasy ohrožených dětí Ohrožené děti a mládež
Celostátní působnost Hrajeme si s příběhy – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů Ohrožené děti a mládež
Celostátní působnost Informační kampaň pro posílení udržitelného užívání vodních zdrojů a ekosystémových služeb krajiny v podmínkách globální změny. (LaPlaNt) Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Inovační podnikání - studijní kurz CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost JaderArch: Jaderná architektura během regulace autofágie, DNA reparace a při genové expresi CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost JILEHA CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování
Celostátní působnost Knihy znovu nalezené CZ06 – Kultura
Celostátní působnost Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti Ohrožené děti a mládež
Celostátní působnost Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou CZ11 - Veřejné zdraví
Celostátní působnost Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Konzervace a šlechtitelský potenciál původních druhů ovoce v České republice a v Norsku CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Krkonoše - člověk a příroda Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Kurz polární ekologie - bio vědy CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Kurz polární ekologie - Geovědy CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Mám ADHD a vím, co smím Ohrožené děti a mládež
Celostátní působnost Marketing galerií a obchodů s uměleckými díly v České republice a na Islandu CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Mezinárodní romský hudební festival Romale Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Celostátní působnost Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Monitoring malých lesních povodí GEOMON – efektivní nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti životního prostředí Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Monitoring přirozených lesů České republiky Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Most mezi výzkumem a uměním CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Muži proti násilí na ženách a dětech CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole CZ11 - Veřejné zdraví
Celostátní působnost Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Na pomezí samoty CZ06 – Kultura
Celostátní působnost Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Nebudu obětí! CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Nová metodika identifikace průmyslového znečištění: Izotopové stopování a sledování změn bakteriáních komunit CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN CZ11 - Veřejné zdraví
Celostátní působnost Obnova a rehabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – památce UNESCO CZ06 – Kultura
Celostátní působnost Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře CZ06 – Kultura
Celostátní působnost Obnova židovského hřbitova v Mělníku v ulici Dobrovského CZ06 – Kultura
Celostátní působnost Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků CZ02 - Životní prostředí
Celostátní působnost Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči Ohrožené děti a mládež
Celostátní působnost Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti CZ11 - Veřejné zdraví
Celostátní působnost Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Pokročilé detektory pro lepší stanovování neutronů a gama záření v prostředí CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Polymerní stavebnice pro biomedicinální aplikace CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Potenciál udržení cestovního ruchu v ekologicky citlivých oblastech CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů! CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost PRALIT - Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury CZ06 – Kultura
Celostátní působnost Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osob CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Projekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v České republice CZ10 - Podpora odhalování a vyšetřování korupce
Celostátní působnost Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby CZ15 - Spolupráce v justici
Celostátní působnost Průmyslové dědictví Kulturní dědictví a současné umění
Celostátní působnost První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Příprava geneticky stabilních buněk rohovky a spojivky pro transplantace v humánní medicíně CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2) Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie
Celostátní působnost Příroda člověku, člověk přírodě Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Příroda, koho to zajímá? Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Přístupy univerzit k měnícím se podmínkám na pracovním trhu pro absolventy CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost PUNKT/MUSIC INFINITY Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Celostátní působnost Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Regulace metabolizmu buněčné stěny rostlin prostřednictvím cytokininů: Nové vývojové mechanizmy pro kvalitnější biomasu Cz09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně - Monumentum sacrum Brunense Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16
Celostátní působnost Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole CZ06 – Kultura
Celostátní působnost Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Rovné příležitosti na každý den CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Rovné příležitosti žen migrantek CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Showcase festival ITCH MY HAHAHA CZ06 - Kultura
Celostátní působnost Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality CZ14 - Schengenská spolupráce
Celostátní působnost Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Spolupráce a vzdělávání v oblasti strojního inženýrství CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Srovnávací studie Huntingtonovy choroby pomocí biochemických, imunocytochemických a molekulárně genetických metod na tkáních a buňkách myši, miniprasete a člověka CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Stop domácímu násilí CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Stop násilí pro zdravotnictví CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR CZ08 - Zachycování a ukládání oxidu uhličitého
Celostátní působnost Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR CZ15 - Spolupráce v justici
Celostátní působnost Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost TANECVALMEZ & Jo Stromgren Kompani & 420PEOPLE Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Celostátní působnost TIME - Technologie v moderním vzdělávání CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost TRANS(e)MISSION – Partnerský projekt festivalů vizuálního umění s umělecko-technologickým zaměřením, pořádaných v Norsku a ČR CZ06 - Kultura
Celostátní působnost Tváře lásky CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Určení zdrojového členu úniku radiace pomocí inverzního disperzního modelování atmosféry CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Utváření výzkumného prostředí pro mladé vědce v oblasti vyspělých materiálů pro katalýzu a bioaplikace CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity CZ02 - Životní prostředí
Celostátní působnost Vývoj a tvorba výukových metod v programech celoživotního učení CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky CZ08 - Zachycování a ukládání oxidu uhličitého
Celostátní působnost Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Vliv submerzních makrofyt na trofické vazby a distribuci ryb v hlubokých jezerech CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Vstup zdravotně postižených absolventů na trh práce CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Vybudování Národní kontrolní autority (NKA) CZ14 - Schengenská spolupráce
Celostátní působnost Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v PL Červený Dvůr CZ11 - Veřejné zdraví
Celostátní působnost Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Vytvoření Systému ucelené psychiatrické rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče CZ11 - Veřejné zdraví
Celostátní působnost Využití dlouhodobých (pasivních) vzorkovacích metod v kombinaci s in situ mikrokosmy k posouzení potenciálu (bio)degradace CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově CZ06 – Kultura
Celostátní působnost Získávání velkých textových dat pro jazyky s nedostatečným množstvím jazykových zdrojů CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie České republiky CZ14 - Schengenská spolupráce
Celostátní působnost Zavedení videokonferencí v resortu justice CZ15 - Spolupráce v justici
Celostátní působnost Zdravotní determinanty a nerovnosti v oblasti zdraví v České republice a Norsku: ponaučení, výzvy a perspektivy spolupráce CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Celostátní působnost Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích CZ09 - Česko-norský výzkumný program
Celostátní působnost Zkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží v Dětské léčebně Vesna CZ11 - Veřejné zdraví
Celostátní působnost Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Zpívejme! CZ06 - Kultura
Celostátní působnost Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí CZ02 - Životní prostředí
Celostátní působnost Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky CZ02 - Životní prostředí
Celostátní působnost Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celostátní působnost Ženy a muži v rovnováze CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Ženy na vedlejší koleji (?) CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Celostátní působnost Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Královehradecký kraj Cirk-UFF 2015 CZ06 - Kultura
Královehradecký kraj Česko-norská spolupráce v informování mladých lidí o klimatických změnách Fond pro nestátní neziskové organizace
Královehradecký kraj Generální restaurování NKP Třebechovického betlému CZ06 – Kultura
Královehradecký kraj Klášter Broumov – živé evropské centrum kultury a vzdělávání Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Královehradecký kraj Letní škola mezioborových studií CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Královehradecký kraj Letní škola mezioborových studií II CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Královehradecký kraj Navázání spolupráce ve vzdělávání o klimatu a energiích Fond pro nestátní neziskové organizace
Královehradecký kraj Profesionální podpůrce Fond pro nestátní neziskové organizace
Královehradecký kraj Rozvoj multidisciplinární dispenzární péče u dětí s perinatální zátěží ve FN Hradec Králové CZ11 - Veřejné zdraví
Královehradecký kraj Specifické metody pro detekci mechanismů antibiotické rezistence v klinické mikrobiologické laboratoři CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Královehradecký kraj Spolu to zvládneme Fond pro nestátní neziskové organizace
Královehradecký kraj Zvyšování vědeckotechnických kompetencí multidisciplinárního vědeckého výzkumného týmu v mezikulturním dialogu CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Královehradecký kraj Zvyšování vědecko-výzkumné kompetence mladých akademických pracovníků Pedagogické fakulty CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
kraj Vysočina Nebojte se nás zaměstnat! Fond pro nestátní neziskové organizace
kraj Vysočina Občané nahlas Fond pro nestátní neziskové organizace
kraj Vysočina Obyvatelé pro přírodu Vysočiny Fond pro nestátní neziskové organizace
kraj Vysočina Přírodní rozmanitost Vysočiny Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
kraj Vysočina Rodinné kruhy na Vysočině Ohrožené děti a mládež
kraj Vysočina Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště Fond pro nestátní neziskové organizace
kraj Vysočina Šance pro děti v ohrožení na Vysočině Fond pro nestátní neziskové organizace
kraj Vysočina Za partnery do Norska Fond pro nestátní neziskové organizace
Karlovarský kraj Bojovníci proti násilí na ženách Fond pro nestátní neziskové organizace
Karlovarský kraj Příprava projektu DNES na HRANICÍCH Fond pro nestátní neziskové organizace
Karlovarský kraj Vojtova metodika II. generace - šance pro ohrožené děti CZ11 - Veřejné zdraví
Liberecký kraj Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Liberecký kraj Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Liberecký kraj Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let D.R.A.K. Fond pro nestátní neziskové organizace
Liberecký kraj Obnovený ZÁMEK SVIJANY prezentuje unikátní naleziště z doby bronzové a další historii a kulturu CZ06 - Kultura
Liberecký kraj Společně a efektivně proti regionální korupci Fond pro nestátní neziskové organizace
Liberecký kraj Spolupráce při doktorském studijním programu se zaměřením na strojírenství, materiály a mechatroniku CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Liberecký kraj Systémový přístup k architektonické performanci CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Liberecký kraj Učitelé na cestách CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Liberecký kraj Učitelé na cestách CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Liberecký kraj Zubačka - Unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš CZ06 – Kultura
Liberecký kraj Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Dobrovolnické česko-lichtenštejnské zkušenosti Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Festivaly živého kina – Spolupráce české (PAF) a norské (SCREEN CITY) platformy pro film a současné umění pohyblivého obrazu CZ06 - Kultura
Olomoucký kraj Hledání environmentálních partnerů v Norsku Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Implementace systému ucelené rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v PNMO CZ11 - Veřejné zdraví
Olomoucký kraj Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002 CZ06 – Kultura
Olomoucký kraj Nenávist na internet nepatří Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Nordspirace CZ06 - Kultura
Olomoucký kraj Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání v raném dětství CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Olomoucký kraj Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku ve FN Olomouc CZ11 - Veřejné zdraví
Olomoucký kraj START - KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti CZ11 - Veřejné zdraví
Olomoucký kraj Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Z ulic do lavic Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Známe se? Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Alternativa - Podané ruce Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Děti patří do rodiny Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Ekoporadenství - síťování, vzdělávání Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj FN Ostrava – Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči CZ11 - Veřejné zdraví
Moravskoslezský kraj Gender v inovacích - inovace v klastrech CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Moravskoslezský kraj Institucionální spolupráce VŠB – Technická univerzita Ostrava a Islandských univerzit CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Moravskoslezský kraj Interdisciplinární vzdělávání mladších historiků matematiky CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Moravskoslezský kraj Norský les na českém jevišti Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Moravskoslezský kraj Obchod s bídou Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Polární záře nad Ostrava Kamera Oko 2015 CZ06 - Kultura
Moravskoslezský kraj Posílení vzájemných kontaktů v oblasti historie matematiky (Kristiansand-Ostrava) CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Moravskoslezský kraj Prevence dětských úrazů FN Ostrava CZ11 - Veřejné zdraví
Moravskoslezský kraj Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku FN Ostrava CZ11 - Veřejné zdraví
Moravskoslezský kraj Psychiatrická nemocnice v Opavě – Vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji CZ11 - Veřejné zdraví
Moravskoslezský kraj Společně za práva a bezpečí Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Vzdělání - základ života! Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava CZ15 - Spolupráce v justici
Pardubický kraj Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení CZ11 - Veřejné zdraví
Pardubický kraj Děti doma - s rodiči nebo pěstouny Fond pro nestátní neziskové organizace
Pardubický kraj Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži CZ06 – Kultura
Pardubický kraj Mobilita pro rozvoj vysokých škol (MODUS) CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Pardubický kraj Návštěvnická centra chráněných území Fond pro nestátní neziskové organizace
Pardubický kraj Natura park Fond pro nestátní neziskové organizace
Pardubický kraj Transformace péče o ohrožené děti a mládež Ohrožené děti a mládež
Hlavní město Praha Ambulantní dlouhodobé sledování vysoce rizikových novorozenců CZ11 - Veřejné zdraví
Hlavní město Praha BEGIN: Rozšiřování zkušeností s poradenstvím v oblasti odborného vzdělávání CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Bezpečný domov CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Hlavní město Praha Bipartitní dialog o českých penzijních reformách CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu
Hlavní město Praha Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice CZ11 - Veřejné zdraví
Hlavní město Praha Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole CZ11 - Veřejné zdraví
Hlavní město Praha Crossing borders Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Česko - islandská spolupráce v oblasti čisté energie CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Dejme druhou šanci Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Evaluace zákona o obětech a zpracování návrhů na dílčí opatření Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Firemní péče o děti RC MUM CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Hlavní město Praha Gay rights are human rights / Práva LGBT osob jsou lidskými právy Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace CZ06 – Kultura
Hlavní město Praha Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Chceme pracovat Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Inovace programu mediálních studií na Metropolitní Univerzitě Praha norská inspirace CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Institucionální spolupráce mezi Norskou arktickou univerzitou a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze v oblasti vzdělávání se zaměřením na kvalitu potravin a biotechnologii CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů CZ11 - Veřejné zdraví
Hlavní město Praha Marketing galerií a obchodů s uměleckými díly v České republice a na Islandu CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Meze Svobody Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2015 CZ06 – Kultura
Hlavní město Praha MIDPOINT Island – workshop „Půlnoční slunce“ na téma vývoj scénáře CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha MIDPOINT/ Island - workshop "Půlnoční slunce" na téma vývoj scénáře CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha MIDPOINT/Norsko – program pro vývoj scénářů CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Molekulární, patologické a klinické prediktory vysoce rizikového endometria a rakoviny děložního čípku - současné znalosti a potenciál pro klinickou implementaci CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Hlavní město Praha Mosty - cizinci a Češi vytvářejí společný příběh Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Mosty na Island Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech CZ06 – Kultura
Hlavní město Praha Nadnárodní a národní migrace: zkušenosti z České republiky a Norska CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Navázání partnerství s romskými NNO v Norsku Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Norway Artway Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Hlavní město Praha Nové reformy veřejného řízení a účetní postupy v obcích v České republice a Norsku CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Outdoorové učení a zdravotní tělesná výchova napříč kurikulárním vzděláváním CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Oživení starých odrůd Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha PAKT I-Protikorupční akademický klub transparentnosti Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha PAKT, PArticipace – komunikace - transparentnost Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha PAKT-Protikorupční akademický klub transparentnosti Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti - 1. etapa CZ06 – Kultura
Hlavní město Praha Podpora a udržení rozvoje komunit Nová úroveň inovačního komunitního podnikání v České republice
Hlavní město Praha Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Pokročilá analýza experimentálních dat v jaderné a částicové fyzice CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Politika pro ženy, ženy pro politiku Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha PONTON - klub (komplexní podpora pro děti a mladistvé v NRP) Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Poradme.se - Komunitně orientované distanční environmentální poradenství Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate) CZ14 - Schengenská spolupráce
Hlavní město Praha Posilování sociálního dialogu pro všechny zaměstnance CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu
Hlavní město Praha Potenciál udržení cestovního ruchu v ekologicky citlivých oblastech CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Právní poradenství znevýhodněným skupinám II Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Prevence násilí od třetí strany na školách CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu
Hlavní město Praha Prevence násilí v Praze od tzv. třetích stran CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu
Hlavní město Praha Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v traumacentru Thomayerovy nemocnice CZ11 - Veřejné zdraví
Hlavní město Praha Pro Fair Play CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Hlavní město Praha Prosazování práv vozíčkářů s poraněním míchy Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Příprava společného projektu s norskou účastí Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Přístupy univerzit k měnícím se podmínkám na pracovním trhu pro absolventy CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Rekonstrukce státu: spolupráce občanské společnosti při prosazování protikorupčních zákonů Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Rodiče jako regionální koordinátoři Programu pro rodiče dětí a mladistvých se schizofrenií Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Rovnost 2.0 - romské dívky a chlapci v českých školách CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Hlavní město Praha Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Rozšíření služeb dětského centra Cestička CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Hlavní město Praha Rozvoj poradenství a monitoringu Otevřené společnosti, o.p.s. Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Scintilla Tour Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Hlavní město Praha Sdílení osvědčených postupů v evropských vědeckých a výzkumných projektech CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Skugga Baldur Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Hlavní město Praha Snížení diskriminace a rasismu nápravou mediálního zobrazování Romů Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Sniper's Lake Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Hlavní město Praha Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života CZ11 - Veřejné zdraví
Hlavní město Praha Spektrum rozvoje žen CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Hlavní město Praha Společně jako doma bez násilí CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Hlavní město Praha Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti péče o přírodní dědictví nestátními organizacemi Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Spolupráce proti diskriminaci žen s mentálním postižením Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Spravedlnost bez rozdílu Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Hlavní město Praha Stáž pracovníků AI ČR v Amnesty Norsko - skillshare Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Stop kybernásilí na ženách a mužích CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Hlavní město Praha Stop násilí ve vztazích Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Struktura společenstev sladkovodního mikrobentosu CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Synapse 2015 CZ06 - Kultura
Hlavní město Praha Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie – aktivní zapojení české veřejnosti do protransparentních a prodemokratických iniciativ Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Tři pilíře bezpečí CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Hlavní město Praha Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Výstava "Duše peněz" CZ06 - Kultura
Hlavní město Praha výstava "Skvělý nový svět s.r.o." Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Hlavní město Praha Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Vědecké semináře „různé přístupy v neurorehabilitaci“ CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Virtuální vzpomínky Zpodobnění historie a válek v počítačových hrách CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Vstřícný postoj církví vůči uprchlíkům a migrantům CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Vylepšení navigačních algoritmů ve společném výzkumu a vzdělávání CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Využití technologie buněčného reprogramování v současném lékařském výzkumu a třídění léků CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Hlavní město Praha Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze CZ06 – Kultura
Hlavní město Praha Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská CZ06 – Kultura
Hlavní město Praha Za posílení práv migrantů při práci Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Zlepšení veřejného obrazu ekologických NNO Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Zlepšení zákonné ochrany životního prostředí v ČR Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Zprůhledňování a popularizace komunální politiky v Praze 3 Fond pro nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech péče a právech lidí na konci života Fond pro nestátní neziskové organizace
Plzeňský kraj Mezinárodní festival Divadlo CZ06 - Kultura
Plzeňský kraj Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni Fond pro nestátní neziskové organizace
Plzeňský kraj Rehabilitační oddělení s novým způsobem léčení (s ucelenou psychiatrickou rehabilitací) CZ11 - Veřejné zdraví
Plzeňský kraj Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň CZ11 - Veřejné zdraví
Plzeňský kraj Světový romský festival KHAMORO Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Plzeňský kraj Technika a ICT - Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Ústecký kraj 3 podoby svobody - podpora kulturní rozmanitosti v Ústí nad Labem Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Ústecký kraj Jiný pohled Fond pro nestátní neziskové organizace
Ústecký kraj Kompetence v kostce CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Ústecký kraj Očima žen Fond pro nestátní neziskové organizace
Ústecký kraj Points – progresivní možnosti ve vědě a technologií CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Ústecký kraj Přípravná schůzka organizací "KONEXE" a Antirasistik Senter 2 Fond pro nestátní neziskové organizace
Ústecký kraj Přenos Know-how pro zlepšení bilaterální institucionální znalostní základny CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Ústecký kraj Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku CZ06 – Kultura
Ústecký kraj Rosteme spolu Fond pro nestátní neziskové organizace
Ústecký kraj Společně proti rasismu Fond pro nestátní neziskové organizace
Ústecký kraj TIME – Technologie v moderním vzdělávání CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Ústecký kraj Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách CZ14 - Schengenská spolupráce
Ústecký kraj Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. CZ11 - Veřejné zdraví
Ústecký kraj Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo CZ15 - Spolupráce v justici
Ústecký kraj Živé knihovny proti nenávisti a diskriminaci Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Jak jde kroj, tak se stroj CZ06 – Kultura
Zlínský kraj Miniškolka Emcéčko CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Zlínský kraj Obnova střechy, opláštění a varhan kostela Panny Marie Sněžné CZ06 – Kultura
Zlínský kraj Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16
Zlínský kraj Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Ohrožené děti a mládež
Zlínský kraj Optimalizační modelování a statistické zpracování pro problémy založené na poptávce – podpora marketingového rozhodování CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Zlínský kraj Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Vytvoření výzkumného týmu v oblasti sociální ekonomiky jako zdroje udržitelného hospodářského růstu postindustriálních evropských regionů CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Zlínský kraj Zvýšení úrovně komplexního dlouhodobého sledování neuromotorického vývoje dětí s perinatální zátěží v rámci Zlínského kraje CZ11 - Veřejné zdraví