Zvolte si oblast:

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuNárodní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování
Název projektuKampaň proti rasismu a násilí z nenávisti
Číslo projektuEHP-CZ05-PDP-1-001-2014
Příjemce

Úřad vlády
www.vlada.cz

Partner

Tento projekt nemá partnera z donorského státu.

Datum schválení5. 8. 2014
Popis projektu

Projekt se zaměřuje na hlavní cíl Programu, kterým je posílit sociální a ekonomickou soudržnost na státní, regionální i lokální úrovni. Projekt reaguje na narůstající výskyt projevů extremismu, rasismu a násilí z nenávisti mezi mladými lidmi, často zaměřených na Romy, zejména v regionech s obecně vysokou mírou nezaměstnanosti. Výstupy a nástroje mediální kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti budou sloužit pro propagaci výstupů vzdělávacích aktivit na školách, příkladů dobré praxe a některých výstupů výzkumů lichvy a migrace, část aktivit pro policii podpoří aktivity sdílení dobrých praxí apod.

Schválený grant

31 799 999 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.3.2014, Datum ukončení: 30.4.2016