Zvolte si oblast:

Přenos Know-how pro zlepšení bilaterální institucionální znalostní základny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 9. 2017
  • Aktualizace popisu projektu, nadpisu a čísla

Projekt
KrajÚstecký kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuPřenos Know-how pro zlepšení bilaterální institucionální znalostní základny
Internetové stránky projektu

https://www.ujep.cz/cs/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-197-2015
Příjemce

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Partner

Volda University College

Popis projektu

Cílem projektu bylo posílit institucionální spolupráci mezi oběma partnery v oblasti vzdělávacích činností v rámci jejich důležitého oboru vzdělávání a výzkumu – regionálního rozvoje a veřejné správy. Vzájemná spolupráce v oblasti vzdělávacích a výzkumných činností, intenzivnější internacionalizace studijního plánu a předávání znalostí pomohly zvýšit konkurenceschopnost absolventů obou partnerů a přispěly ke snížení socioekonomických rozdílů v regionech zemí EHP. Výměna informací a výstupů výzkumu v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy byla zdrojem inspirace pro ekonomický rozvoj regionů v Norsku a České republice. V rámci projektu tudíž byly realizovány čtyři činnosti – stáž 10 českých studentů a 5 pracovníků ze vzdělávacího sektoru po dobu jednoho týdne na univerzitě ve Voldě, společný seminář se zaměřením na přenos znalostí a zkušeností a vytváření společných modulů.

Schválený grant

1 074 106 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9. 2015, Datum ukončení: 31.7.2016