Zvolte si oblast:

Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ02 - Životní prostředí
Název programové oblasti

Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Název projektuOchrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků
Příjemce

Český svaz ochránců přírody

http://www.csop.cz/

Partner

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB)

Místní partner projektu

Čmelák, Denemark, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Sdružení pro venkov, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.; ZO ČSOP JARO JAROMĚŘ, ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU, ZO ČSOP Kněžice, ZO ČSOP Launensia, ZO ČSOP Pozemkový spolek HÁDY, ZO ČSOP SEV Mravenec, ZO ČSOP VLAŠIM

Popis projektu

Projekt se zabývá ochranou a obnovou mokřadních a xerotermních, resp. subxerotermních stanovišť v České republice. Jeho těžiště je v praktických opatřeních na 67 vybraných lokalitách, vedoucích ke snížení fragmentace a podpoře biodiverzity na těchto stanovištích.

Dalšími aktivitami je získáná podkladů pro stanovení optimálního managementu v budoucnosti (provedení inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů, vypracování několika odborných studií, zpracování ochranářských plánů na 37 lokalit), popularizace problematiky ohrožení a ochrany mokřadních a "stepních" stanovišť (naučná stezka, exkurze na lokality, tiskoviny, web) a výměna zkušeností s péčí o tyto stanoviště (odborná konference, semináře). na realizaci spolupracuje 17 subjektů - vesměs pozemkových spolků.

Zapojena je i norská nezisková organizace Naturvernforbundet i Buskerud (NiB).

Schválený grant

9 248 060 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016