Zvolte si oblast:

Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuMonitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000
Číslo projektu---
Příjemce

Hnutí DUHA Olomouc

www.olomouc.hnutiduha.cz

Místní partner projektu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa Národního parku České Švýcarsko
Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je získat věrohodné informace o současném rozšíření a početnosti evropsky významných druhů šelem: vlka obecného, medvěda hnědého, rysa ostrovida a kočky divoké.

Hlavní aktivity projektu budou probíhat v rámci strukturovaného monitoringu:
• Intenzivní (deterministický) fotomonitoring rysa ostrovida ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 (N2000), jehož cílem je zjistit přesnou velikost populace
• Oportunistický fotomonitoring ve vybraných lokalitách soustavy N2000, jehož cílem je věrohodně prokázat přítomnost velkých šelem a kočky divoké a případně určit minimální velikost populace a návaznost na ostatní lokality. V případě vlků bude fotomonitoring zaměřen na prokázání rozmnožování (přítomnost smečky).
• Monitoring pobytových znaků velkých šelem, především v zimním období s cílem získat vzorky pro DNA analýzu (trus, srst), vhodná značkovací místa pro fotomonitoring a určit index relativní početnosti velkých šelem
• Náhodný sběr informací od veřejnosti, lesníků nebo myslivců v lokalitách soustavy Natura N2000 a jejich následná validace

Na jednotlivých pracovištích a laboratořích pak proběhnou následující analýzy:
• Detailní identifikace fotografií získaných v rámci deterministického monitoringu, určení a následná Capture-Mark-Recapture (CMR) analýza umožňující stanovit přesnost odhadu velikosti populace.
• Genetická analýza neinvazivně získaných vzorků DNA (trus, srst, moč), která umožní potvrdit druhovou identitu u sporných nálezů, určit pohlaví jedinců, přinese více informací o genealogické struktuře populace, prostorovém chování, roli antropogenních změn krajiny, úmrtnosti a potenciální hybridizaci s domestikovanou formou (v případě vlka obecného a kočky divoké).
• Morfometrická analýza snímků, na nichž by mohla být zachycena kočka divoká
• Habitatová analýza vhodných oblastí výskytu šelem v lokalitách N2000 (rys, vlk, kočka divoká)
• Validace veškerých dat získaných od veřejnosti, spolupracujících organizací, lesníků a myslivců
• Integrace výstupů jednotlivých částí projektu, integrace s údaji získanými na území sousedních států, analýza konektivity lokalit N2000 potenciálně vhodných pro výskyt šelem, navržení modelu prostupnosti za účelem zvýšení koherence soustavy N2000

Na řešení projektu se budou podílet kromě žadatele také dvě výzkumné instituce – Ostravská Univerzita v Ostravě a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – a Správa Krkonošského národního parku. Nefinančními partnery jsou Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa národního parku České Švýcarsko, které budou spolupracovat na monitoringu druhů v zájmových oblastech.
Projekt přinese v souladu s vyhlášenou výzvou nové informace o výskytu zájmových druhů v lokalitách N2000 a posílí v nich efektivní řízení a monitoring. Státní ochrana přírody tak získá kvalitní podklady, které jsou potřebné při rozhodování o ochraně těchto konfliktních druhů a pro jejich případný management. Projekt má kromě monitoringu zájmových druhů ambici pozitivně ovlivnit smýšlení dotčené veřejnosti o velkých šelmách.

Schválený grant

6 935 071 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016