Zvolte si oblast:

Dialogem k aktivnímu občanství seniorů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuDialogem k aktivnímu občanství seniorů
Číslo projektu3630007
Příjemce

Asociace center pro rodinu

http://www.acer-cr.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Cílem projektu je nastavení mechanismů dialogu mezi seniory a úředníky samosprávných celků zabývajících se seniorskou problematikou. Pomocí navázaného dialogu chceme posílit aktivní občanství seniorů a tím i podpořit rozvoj zapojených institucí (obce, městské části, magistrát). Výstupem projektu bude ucelená metodika zapojující seniory do rozhodovacích procesů místní samosprávy a informační brožura, která popíše možné způsoby navázání dialogu z pozice seniora i úředníka. Na závěr se uskuteční konference, která představí příklady dobré praxe nashromážděné během projektu.

Schválený grant

1 402 521 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016