Zvolte si oblast:

Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuRovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova
Číslo projektu619
Příjemce

Civipolis, o.p.s.

http://www.civipolis.cz/

Popis projektu

Cílem projektu je vytvořit ucelenou analýzu postavení žen na venkově, která poskytne odborné podklady pro vytvoření podmínek pro rovnost pohlaví v této oblasti. Analýza se zaměří na identifikaci faktorů, které ovlivňují rovné příležitosti mužů a žen v problematice zapojení do rozvoje venkova. Analýza bude vycházet ze situace v moravských místních akčních skupinách, konkrétně MAS Moštěnka, Horní Pomoraví, Regionu Poodří a Moravská cesta. Cíl bude realizován prostřednictvím terénního dotazníkového šetření na území těchto místních akčních skupin a následnou kvantitativní analýzou dat získaných ze dvou úrovní výzkumu. Výsledky budou zapracovány do odborné závěrečné zprávy, která bude prezentována zástupcům místních akčních skupin, orgánů samosprávy obcí a krajů, občanským sdružením zabývajícím se rovností mužů a žen, odborné i širší veřejnosti.

Schválený grant

378 806 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016