Zvolte si oblast:

Drogové závislosti - násilníci a oběti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuDrogové závislosti - násilníci a oběti
Číslo projektu208
Příjemce

SANANIM

www.sananim.cz

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na problematiku násilí páchaného na drogově závislých, která je v Česku diskutována a zmapována jen minimálně, dále pak na vývoj drogové závislosti v kontextu agrese a na vztah závislosti k násilnému chování a projevům vlastní agrese. Cílem projektu je zavedení terapeutických modelů - prožitého násilí a zvládání vlastní agrese v rámci léčby drogových závislostí v Terapeutické komunitě Karlov a Němčice (TKK,TKN). Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách v rezidenční léčbě. Projektové aktivity budou podkladem pro realizaci výzkumné studie, která se zaměří na vliv násilí na vznik drogové závislosti a úspěšnost léčby. Podstatnou součástí projektu je šíření těchto témat mezi odbornou veřejností a v rámci platformy terapeutických komunit a také závěrečná konference. Výstupem projektu budou moduly, tedy návody pro terapeuty, jak vést terapeutickou skupinu s lidmi ohroženými závislostí, nebo se závislostí na psychoaktivních látkách na určité téma spojené s násilím. Vytvořili jsme návrhy 8 modulů pro oběti a 8 modulů pro násilníky, které budou vycházet ze skupinové terapie. Součástí projektu je i výzkumná studie, jejíž definitivní podoba bude vznikat v prvních měsících projektu. Projekt bude zakončen konferencí na téma oběti a násilníci a práce s nimi.

Schválený grant

6 390 066 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2014, Datum ukončení: 30.4.2016