Zvolte si oblast:

Aktuality

Ilustrační obrázek - Česko-norský tým vědců představil prvotřídní technologii pro převod řeči na text pro norštinu, švédštinu a dánštinu

Vydáno

Česko-norský tým vědců představil prvotřídní technologii pro převod řeči na text pro norštinu, švédštinu a dánštinu

Ve čtvrtek 14. března 2024 byly představeny významné inovační pokroky v oblasti řečových technologií, přičemž za ním stojí tým českých a norských odborníků. Tento úspěch byl prezentován na tiskové konferenci v norském Trondheimu s online přenosem. Jedná se o úspěšné dokončení mezinárodního partnerství mezi NEWTON Technologies, Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a Norskou univerzitou vědy a techniky v Trondheimu (NTNU).

Ilustrační obrázek - Život s demencí – projekt Charity Ostrava přispěl k osvětě a podpoře neformálních pečujících

Vydáno

Život s demencí – projekt Charity Ostrava přispěl k osvětě a podpoře neformálních pečujících

Onemocnění demencí zásadně mění život nemocného člověka i jeho blízkých. Podpora rodiny, stabilní zázemí a využití profesionálních služeb umožňují nemocnému prožívat jeho život co nejkvalitněji. Charita Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity spolu s partnery uskutečnili projekt zaměřený šíření informací o životě s demencí a podporu neformálních pečovatelů.

FONDY EHP A NORSKA

Island, Lichtenštejnsko a Norsko se prostřednictvím Fondů EHP a Norska podílejí na snižování hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a na posilování spolupráce s evropskými státy. Finanční podpora je poskytována 15 zemím ze střední, východní a jižní Evropy. Toto opatření je zakotveno v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, která umožňuje zemím Evropského společenství volného obchodu (ESVO) - Norsku, Lichtenštejnsku a Islandu - přístup na jednotný trh EU. Fondy EHP fungují už od roku 1994, Norské fondy pak od roku 2004.

Česká republika je příjemcem finančních prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru. 

Fondy EHP a Norska kladou velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donorskými a přijímajícími státy. Tímto aspektem se odlišují od fondů EU. 

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí programové období Fondů EHP a Norska. Česká republika v tomto období čerpá 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Podpořeny jsou projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Velký důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. V současném programovém období rovněž probíhá řada úspěšných bilaterálních aktivit a setkání. 

Od roku 2004 tak podpořily Fondy EHP a Norska v České republice přes 1 700 zajímavých projektů za více než 11 mld. Kč. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem podpory, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi.
Sekretariátem Fondů EHP a Norska pro všechny přijímající země je Kancelář finančních mechanismů v Bruselu. Oficiální web EEA and Norway Grants.

Chcete se dozvědět víc? Podívejte se na video.