Zvolte si oblast:

Osvojování jazyka v kontextu tradiční a soudobé kultury v Norsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuOsvojování jazyka v kontextu tradiční a soudobé kultury v Norsku
Internetové stránky projektu

https://sites.google.com/site/norskbrno/home

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-330-2016
Příjemce

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Partner

Telemark University College

Popis projektu

Projekt institucionální spolupráce dosáhl všech plánovaných přínosů a výsledků. Studenti MU byli během těchto devíti měsíců (od ledna do září 2016) aktivně zapojeni do aspektů institucionálního rozvoje ve všech fázích projektu (viz např. NOII-70 Norština magisterská praxe) i do procesu mezinárodní spolupráce mezi partnerskými katedrami. Metody osvojování norštiny českými studenty se dostaly do nové, kvalitativně vyšší fáze. Byla zohledněna znalost a kontext studijního oboru „Norský jazyk a literatura“ tak, abychom zvýšili úspěšnost absolventů našeho bakalářského a magisterského studia v různých činnostech, budoucím zaměstnání a profesní dráze v oblastech jako tlumočnictví, překladatelství, žurnalistika, učitelství či průvodcovství. Mezinárodní spolupráce na našem pracovišti a na MU jako celku byla zaměřena a kvalitativně rozvíjena prostřednictvím společné dohody s naším partnerem na University College in Southeast Norway.

Schválený grant

601 151,40 Kč / 22 685 €

Doba realizace projektu01.01.2016 až 30.09.2016