Zvolte si oblast:

Programy

Přehled veškerých programů poskytujících finanční pomoc v rámci bilaterální spolupráce a EHP a Norských fondů obbobí 2009 - 2014 a přehled realizovaných projektů v rámci finančních mechanismů EHP a Norska v obdodbí 2004 - 2009.

ilustrace