Zvolte si oblast:

Aplikace geografického informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu služby

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ14 - Schengenská spolupráce
Název programové oblasti

Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin

Název projektuAplikace geografického informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu služby
Internetové stránky projektu

http://www.policie.cz/clanek/kancelar-projektu-a-evropskych-fondu-norske-fondy-2009-2014.aspx

Příjemce

Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Datum schválení29. 10. 2014
Popis projektu

Cílem projektu je především schopnost distribuovat aktuální mapové podklady s přeshraničním přesahem a další zájmová policejní prostorová data na služební mobilní telefony policistů v přímém výkonu služby. Další podstatnou částí tohoto návrhu je hardwarové a softwarové vybavení pracovišť GIS na tzv. „mateřských“ krajských ředitelstvích policie tak, aby tato pracoviště mohla zajistit kvalitní geografické zabezpečení pro potřeby Policie ČR na celém území České republiky, tedy i v ostatních krajských ředitelstvích policie.

Tím bude nastaven jednotný standard zabezpečení geografické podpory výkonu služby v rámci Policie ČR. GIS PČR bude poskytovat služby plošně pro celou Policii ČR prostřednictvím přehledných grafických materiálů.

Schválený grant

12 103 053 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.12.2014, Datum ukončení: 30.4.2017