Zvolte si oblast:

Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • doplněno o dodatečné aktivity

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita I. Psychiatrická péče

Název projektuKomplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů
Číslo projektuNF-CZ11-OV-2-024-2015
Příjemce

Thomayerova nemocnice

www.ftn.cz

 

Popis projektu

V současné době neexistuje v regionu Praha a Středočeský kraj zařízení, které by se systematicky a komplexně věnovalo společné psychiatrické léčbě matky a dítěte. Cílem předloženého projektu je tuto situaci změnit prostřednictvím

1) vytvoření kvalitního zázemí pro diagnostiku, léčbu a terapii matek a/nebo dětských pacientů s psychiatrickou diagnózou

2) vytvořením funkčního systému podpory matek (rodičů), jejichž dítě má diagnostikovanou psychiatrickou poruchu

3) vytvořením systému podpory matek s psychiatrickou diagnózou, které mají z důvodů svého hendikepu problém pečovat o své dítě a hrozí jeho odebrání.

Systém v sobě bude zahrnovat kromě maxima ambulantních prvků, které postupně povedou k osamostatnění rodiny, i prvky dlouhodobé terénní péče. V dlouhodobém časovém horizontu bude výsledkem projektu samostatně fungující rodina bez nutnosti opakovaných hospitalizací jejích členů či přechodného nebo dlouhodobého odebírání dětí do náhradní rodičovské péče.

Realizace dodatečné aktivity má za cíl následující:

1. Rozšíření možností diagnostiky zejména neurologicky podložené komponenty psychiatrického onemocnění dětí, což se pozitivně promítne i do způsobů terapie a léčby.

2. Rozšíření práce s cílovou skupinou dětí s psychiatrickou poruchou v organizaci žadatele.

Schválený grant

8 947 693 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 31.8.2016