Zvolte si oblast:

ZAPOJ SE! Programy pro zapojení migrantů a české majority

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajStředočeský kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuZAPOJ SE! Programy pro zapojení migrantů a české majority
Číslo projektu3610067
Příjemce

Centrum pro integraci cizinců

http://www.cicpraha.org

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Cílem projektu je podpořit rovné příležitosti migrantů v ČR skrze přímou práci s migranty (nediskriminační zacházení při výkonu zaměstnání a zapojení do běžného vzdělávacího systému dětí migrantů). Prostřednictvím zapojováním příslušníků majority a osvětového působení i skrze vzdělávání pracovníků žadatelů v přímé péči chce projekt dodat nové nástroje ochrany migrantů před diskriminací a podpory rovných práv. V rámci projektu vzniknou nové agendy a kapacity na straně příjemce, nová nabídka služeb migrantům, vč. rozšíření služeb do nových lokalit, i nové formy zapojení české majority.

Schválený grant

1 985 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016