Zvolte si oblast:

Rovnost 2.0 - romské dívky a chlapci v českých školách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuRovnost 2.0 - romské dívky a chlapci v českých školách
Číslo projektu250
Příjemce

Otevřená společnost, o.p.s.

www.osops.cz

Popis projektu

Ze zahraničních výzkumů vyplývá, že: 1) vliv etnicity a genderu na průchod dětí vzdělávacím systémem je relativně silný; 2) genderová příslušnost a etnický původ se kombinují, což může vést k zesílení znevýhodnění určitých podskupin dětí v rámci školního vzdělávání. Na rozdíl od zahraničních výzkumů, které se při studiu procesu vzdělávání zaměřují na to, zda existují rozdíly vyplývající z etnického původu a z genderové příslušnosti studujících, v českém prostředí není téměř vůbec vzájemný vztah mezi genderem a etnicitou studován. Projekt zvýší povědomí vyučujících na prvním stupni základních škol o genderových a etnických stereotypech, jejich vzájemné provázanosti a negativních dopadech na romské žákyně a žáky. Hlavní aktivity zahrnují výzkumnou analýzu na každé ze šesti zúčastněných škol, na základě které připravíme metodický materiál pro využití jednotlivými pedagogy a pedagožkami. Těmito a dalšími aktivitami posílíme rovné příležitosti romských dívek a chlapců na základních školách.

Schválený grant

1 024 147 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 30.11.2015