Zvolte si oblast:

Zpívejme!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ06 - Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 17

Název projektuZpívejme!
Internetové stránky projektu

http://www.kuhnchoir.cz/Zpivejme

Příjemce

Kühnův smíšený sbor

http://www.kuhnchoir.cz/

Partner

Tone Bianca Sparre Dahl

Popis projektu

V rámci projektu ZPÍVEJME! vznikne a bude realizována v období květen 2015 – duben 2016 jedinečná platforma pro provozování sborového zpěvu na těch nejrozmanitějších úrovních a pro nejrůznější cílové skupiny.

Tento originální projekt pojednává fenomén sborového zpívání v souvislosti s rozvojem soudobého profesionálního hudebního umění, ale též jeho působení a dopad na veřejnost a zvláště pak jeho fungování jako sociální pojítko. ZPÍVEJME! je koncipován jako pilotní projekt, který může sloužit jako příklad pro další hudební projekty a jejich zapojení do široké společenské debaty.

Projekt též nabízí smysluplnou bilaterální česko-norskou spolupráci na kulturním poli, protože silná sborová tradice je příznačná právě tak pro Česko jako pro Norsko. Inovativnost projektu spočívá v propojování hudebních stylů, skladatelských osobností různých generací, v konfrontování různých národnostních tradic, významném edukačním prvku, sociálním rozměru i komunikací s širokou veřejností.

Hlavním žadatelem je jeden z nejvýznamnějších českých profesionálních sborů, Kühnův smíšený sbor (dále jen KSS). KSS je díky své dlouholeté tradici, vynikajícím výsledkům a významu v české hudební kultuře hlavním garantem umělecké kvality a úspěchu celého projektu. V projektu dojde k propojení tohoto profesionálního sboru s dvěma menšími neprofesionální sbory vedenými letitou členkou KSS, pěvkyní Radkou Dimitrovovou: 30 členný Sbor Modrá škola (Praha) s poloviční účastí romské minority a Sbor Blue Band Praktické školy (Praha 4) skládající se z členů s kombinovanými vadami s mentálním postižením.

Projekt ukazuje význam sborového zpívání jako neuvěřitelně silného fenoménu, který dokáže skrz přímé zapojení menšin, sociálně vyloučených a handicapovaných bořit jakékoli hranice.

Partnerem projektu je vynikající norská dirigentka, sbormistryně a hudební pedagožka Tone Bianca Sparre Dahl, od roku 2002 sbormistryně proslulého norského sboru Schola Cantorum.

V rámci projektu ZPÍVEJME! budou provedeny 4 koncerty určené široké veřejnosti. Jeden koncert (Praha) připraví dva neprofesionální sbory (Modrá škola a Blue Band), přičemž repertoár bude vycházet z kulturního projevu menšin. Tomuto koncertu bude předcházet několikaměsíční práce sbormistryně se sborem. Další tři koncerty (Broumov, Olomouc, Praha) budou nastudovány a provedeny KSS s českým a norským sbormistrem.

Cílem projektu je též podpořit kvalitní profesionální soudobé hudební umění a podnítit soudobou autorskou tvorbu, tudíž repertoár těchto tří koncertů bude tvořen díly 6 soudobých skladatelů různých generací a žánrů (tři z Česka a tři z Norska). Dvě nové skladby vzniknou přímo pro projekt. Největším z těchto koncertů bude gala koncert KSS v Praze na podporu sborů Modrá škola a Blue Band. Jejich členové budou přítomni jako posluchači (většinou to bude jejich první zážitek s profesionálním uměním) a předvedou se též jednou skladbou. Moderovaný koncert seznámí veřejnost s potřebností podpory sborového zpívání a obecně provozování hudby.

Tento jedinečný koncert, ve kterém bude představeno to nejvyšší sborové umění (soudobé české a norské skladby) vedle silného sociálního poselství, bude zaznamenávat Český rozhlas a dále vysílat do celé Evropy v rámci Evropské vysílací unie (EBU). Nedílnou součástí projektu jsou doplňkové aktivity, které prezentují odborníkům i široké veřejnosti práci se sbory i funkci zpěvu a zpívání včetně jeho sociálního potenciálu: 3 interaktivní sborové tvůrčí dílny představí práci s profesionálním sborem a budou vedeny českými a norskými významnými dirigenty. Další dvě aktivity – 1 tvůrčí dílna a 1 seminář jsou zacíleny na hudební mládež, učitele, muzikoterapeuty a hudební pedagogy pracující se sociálně vyloučenými a postiženými.

Na všech těchto interaktivitách bude přítomen norský partner a předávat know-how, protože v Norsku je zapojení hudby a zpěvu do sociálního fungování velmi rozvinuté. Spolupráce s norským partnerem bude aktivně fungovat i po skončení projektu.

 

Schválený grant

2 272 149 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 7.5.2015, Datum ukončení: 31.12.2016