Zvolte si oblast:

Výstava "Duše peněz"

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 21. 4. 2020
  • Aktualizace řádku Schválený grant

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ06 - Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 17

Název projektuVýstava "Duše peněz"
Internetové stránky projektu

https://www.dox.cz/cs/vystavy/duse-penez

Příjemce

DOX PRAGUE, a. s.

https://www.dox.cz/cs/

Partner

Libia Castro & Ólafur Ólafsson

Popis projektu

Žádost předkládá DOX Prague, a.s., zřizovatel Centra DOX se sídlem v Praze, nejprogresivnější a největší nezávislé instituce zabývající se prezentováním současného umění v ČR (3.200 m2 výstavní a programové plochy).

Projekt zahrnuje přípravu a realizaci jednoho ze 3 hlavních výstavních projektů Centra v roce 2016, zahrnujícího i původní vzdělávací a doprovodný program a vydání katalogu. Součástí je i „doplňková aktivita“, konference k tématu projektu, připravená ve spolupráci s partnery z Islandu.

Projekt je nazván „Duše peněz“, bude se konat od 21. 1. 2016 do 24. 4. 2016 v hlavní hale a mezonetu objektu (na ploše ca 1.000 m2). Kurátorem je L.Válka, zakladatel Centra, spolukurátorkou M. Šilpochová (CV v příloze). Odborným garantem konference, doprovodných programů a otevřené výzvy je renomovaný český ekonom a VŠ pedagog PhDr. Tomáš Sedláček (hlavní makroekonomický stratég, v minulosti též poradce V. Havla, člen NERV atd.), veřejnosti znám též díky své knize Ekonomie dobra a zla – po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi, přeložené do 14 jazyků. Žadatel bude spolupracovat na jeho realizaci s uměleckou dvojicí Libia Castro & Ólafúr Ólafsson, kteří patří k nejvýraznějším představitelům současného umění Islandu. 

Výstavní projekt „Duše peněz“ se soustředí na peníze jako na fenomén, jehož jsme všichni – dobrovolně či nedobrovolně – součástí. V současnosti, kdy bohatství vytváří stále hlubší propasti ve společenském uspořádání a svět se potýká s bezprecedentní ekonomickou nerovností, se peníze staly jedním z největších moderních tabu.

Projekt bude zkoumat způsob a některé důsledky toho, jak je dnešní svět dokonale kolonizován prostřednictvím současného ekonomického modelu. Bude reflektovat situaci dnešní společnosti na scéně supermarketů, kde se odehrává představení o marnivosti, marketingu, snech, snobství a touze „někým být“. Zabývá se rozsahem, rozmanitostí a absurditou této situace, v níž se každý počin – včetně toho uměleckého – stává komoditou, stejně jako je tomu i s našimi životy (zejména v kontextu s dravými s agresivními marketingovými strategiemi). Projekt je zároveň sebereflexivním komentářem současného světa umění, který funguje podle naprosto stejného ekonomického modelu. Problematika bude pojednána zejména rozpracováním následujících aspektů: „Svět jako supermarket“; „Vítězové a poražení“ (přechod od společnosti sociální nerovnosti ke společnosti nesouměřitelnosti, tj. vzájemné vzdalování pólů ekonomického spektra, světa chudých a bohatých); „Nedocenitelné umění“: konzumace umění jako společenský fenomén, trh umění & společenský status; „Změna pravidel hry?“: hledání alternativ ke stávajícímu stavu – k neudržitelné ekonomice založené na trvalém růstu.

Výstava má potenciál maximální možnou měrou zasáhnout širokou veřejnost a získat současnému umění „nové publikum“, a to na několika úrovních: díky aktuálnímu tématu, které se de facto týká každého jednotlivce, dále díky zapojení otevřené výzvy pro veřejnost zaměřené na alternativní ekonomické systémy, řadě doprovodných a vzdělávacích programů pro všechny typy škol, tematické konferenci zahrnující prezentaci potenciálu současného umění ve vztahu ke společenským otázkám a také díky všestranné publicitě projektu.

Projekt bude realizován v období duben 2015 – duben 2016.

Schválený grant

3 243 464 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 19.5.2015, Datum ukončení: 30.8.2016