Zvolte si oblast:

Prevence násilí od třetí strany na školách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu
Název programové oblasti

Globální Fond pro důstojnou práci a sociální dialog

Název projektuPrevence násilí od třetí strany na školách
Číslo projektu2012/113362
Příjemce

Unie zaměstnavatelských svazů České Republiky – Centrum rozvojových aktivit, http://www.uzscra.cz/index.php?action=vypisKategorie&id=269

Partner

Tento Projekt nemá Partnera z donorského státu.

Místní partner projektuKrajská rada Odborového svazu pracovníků školství Jihomoravského kraje, www.kros-jmk.cz
Datum schválení22. 2. 2013
Popis projektu

Cílem Projektu je připravit zaměstnance škol na prevenci vzniku konfliktů s třetí stranou, a pokud k nim dojde, umět je co nejlépe řešit. Dílčím cílem je i vytvoření institucionální podpory pro udržení výstupů projektu na základě lepšího sociálního dialogu, důstojné práce a zlepšení bezpečí na pracovištích.

Schválený grant

186 326 EUR

Doba realizace projektu18 měsíců