Zvolte si oblast:

Celoživotní ekonomické dopady mateřství

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuCeloživotní ekonomické dopady mateřství
Číslo projektu274
Příjemce

Gender Studies, o.p.s.

www.genderstudies.cz

Partner

NHH Norwegian School of Economics

Místní partner projektu

Národohospodářský ústav AV ČR

Sociologický ústav AV ČR

Byznys pro společnost

Popis projektu

Životní a pracovní dráhy žen a mužů v ČR se liší, ženy nesou negativní důsledky zejména v souvislosti s narozením dítěte. Jde o nedostupnost zařízení péče o děti, nízkou nabídku flexibilních forem práce, na evropské poměry delší přerušení pracovní dráhy, vyšší nezaměstnanost žen po mateřské/rodičovské dovolené a zaměstnávání těchto žen na pro ně nevýhodné formy smluv. Celoživotní náklady a dopady mateřství nejsou v ČR kvantifikovány, jejich příčiny nejsou dostatečně analyzované. To znesnadňuje jejich účinnou minimalizaci, jak v životech jednotlivých osob, tak na úrovni tvorby politik rovných příležitostí a genderového mainstreamingu. Cílem projektu je spojit znalosti ekonomických a sociologických odborníků, norského experta, zaměstnavatelů, zástupců státu a neziskových organizací. Vzniknou analýzy celoživotních ekonomických dopadů mateřství, bude navržena komplexní sada opatření efektivně minimalizující negativní dopady mateřství na ženy. Projekt přispěje k narušování genderových stereotypů, povede k fundovanějšímu dlouhodobému i krátkodobému rozhodování v rodinách a ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním, osobním a rodinným životem.

Schválený grant

7 472 884  CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 30.4.2016