Zvolte si oblast:

Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajÚstecký kraj
Název programuCZ14 - Schengenská spolupráce
Název programové oblasti

Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin

Název projektuZavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách
Internetové stránky projektu

http://www.policie.cz/clanek/kancelar-projektu-a-evropskych-fondu-norske-fondy-2009-2014.aspx

Číslo projektu---
Příjemce

Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz

Datum schválení13. 11. 2014
Popis projektu

Náplní projektu je vyškolení policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách a jejich zavedení do výkonu služby, stejně jako doplnění vzdělání v této problematice u stávajících styčných důstojníků pro menšiny a vybraných policejních manažerů. V rámci projektu dojde k aplikaci zahraničních zkušeností a metod práce, k navázání mezinárodních kontaktů a k vybavení budoucích policejních specialistů materiálem, usnadňujícím výkon služby. Cílem projektu je zlepšení vzájemných vztahů mezi policií a romskou komunitou, zejména v oblastech se zvýšeným sociálním napětím a dílčími konflikty mezi Romy a majoritou, vedoucí k minimalizaci trestné činnosti a interetnických konfliktů. V rámci projektu bude také vypracována sociologická studie k aktuálním potřebám policejní práce v sociálně vyloučených lokalitách.

Schválený grant

13 250 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 20.10.2014, Datum ukončení: 30.11.2016