Zvolte si oblast:

Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku ve FN Olomouc

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajOlomoucký kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuPrevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku ve FN Olomouc
Číslo projektu---
Příjemce

Fakultní nemocnice Olomouc

www.fnol.cz

Popis projektu

Neonatologické oddělení Perinatologického centra Fakultní nemocnice v Olomouci je hlavním představitelem tohoto projektu. Statut perinatologického centra je Fakultní nemocnici v Olomouci propůjčen od devadesátých let, znovu byl potvrzen ve Věstníku MZ ČR 2/2014. Olomoucké perinatologické centrum a jeho novorozenecké oddělení pokrývá území celého Olomouckého kraje, z hlediska zajištění specializované péče o asfyktického novorozence i Zlínský kraj. V rámci Olomouckého kraje spolupracuje centrum s pěti nemocnicemi, tedy s nemocnicí v Jeseníku, Šumperku, Přerově, Prostějově, Šternberku. Z těchto nemocnic se primárně přejímají komplikované případy novorozenců.

Spektrum případů je dáno poskytováním vysoce specializované péče o novorozence. Zahrnuje tedy i ty nejkomplikovanější případy – novorozenci od hranice životaschopnosti (v České republice 24. týden gravidity), děti s porodní asfyxií, s vrozenými vývojovými vadami a všemi ostatními patologickými stavy.

Novorozenecké oddělení je složeno z jednotky intenzivní a resuscitační péče, intermediární péče, úseku fyziologických novorozenců a Ordinace pro rizikové novorozence pro sledování rizikových novorozenců propuštěných domů. Tato ordinace je, spolu se spolupracujícími klinikami, hlavním objektem tohoto projektu. Jiná obdobná ordinace v Olomouckém kraji není.

Za rok 2013 se ve Fakultní nemocnici v Olomouci narodilo 2136 dětí. Dětí s porodní hmotností pod 1500 gramů bylo 79. Celkem bylo na jednotce intenzivní a resuscitační péče hospitalizováno 286 dětí.

Všechny děti propuštěné z Perinatologického centra jsou zvány ke sledování v Ordinaci pro rizikové novorozence. Dle jednotné metodiky Evropské asociace perinatální medicíny (EAPM), je zdravotní stav dětí sledován ve dvou letech věku.

Výše uvedeným multidisiplinárním přístupem je zajištěna návazná perinatologická péče o propuštěné novorozence z Perinatologického centra Fakultní nemocnice v Olomouci.

Sledování těchto dětí je aktivní a dlouhodobé tak, aby byly co nejlépe zajištěny požadavky na sekundární a terciární prevenci, tedy záchyt nemocí a předcházení komplikacím u vybrané skupiny.

Smyslem projektu je podpora níže uvedených preventivních opatření spočívající v pořízení zdravotnických vybavení a prostředků a s tím souvisící tvorba metodik a školení zaměstnanců a rodičů nebo úplně nových metodik. Toto vybavení a školení či metodiky vedou k výraznému zkvalitnění následné péče.

Projekt má několik částí dle plánovaných aktivit projektu - dále viz Projektová dokumentace.

Schválený grant

7 143 205 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 29.4.2016