Zvolte si oblast:

Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuAdaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností
Číslo projektu---
Příjemce

CIVITAS PER POPULI

www.civitas-group.cz

Místní partner projektu

Agentura Koniklec, o. p. s.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.
Ekocentrum Koniklec, o. p. s.
PORSENNA o.p.s.
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.p.s.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je přispět ke zmírnění negativních dopadů změny klimatu na sídla (města a obce) ČR. Tohoto cíle bude dosaženo podporou provádění analýz dopadů změny klimatu na místní úrovni, podporou tvorby místních strategií adaptace na klimatickou změnu a propagací adaptačních opatření v cílové skupině místní veřejné správy zejména samosprávy. Během projektu vznikne soubor nástrojů pro identifikaci hrozeb pro města a obce způsobených změnami klimatu, metodické nástroje pro tvorbu scénářů dopadu změny klimatu na místní úrovni a tvorbu adaptačních strategií. Vznikne virtuální prostor, který zpřístupní nástroje vytvořené adaptací zahraničních zdrojů, respektive nově nástroje nově vytvořené. V tomto prostoru bude možné také sdílení případových studií z měst a obcí. Veškeré nástroje a postupy budou představeny v cyklu pracovních seminářů pro veřejnou správu, které se zaměří jak na strategicko – politickou rovinu adaptačních opatření, tak na praktickou participativní tvorbu scénářů a strategií. Celý projekt bude doplněn propagačními a síťovacími aktivitami a nedílnou součástí bude tvorba podkladů a praktická environmentální výchova a vzdělávání v oblasti adaptací na změnu klimatu pro všechny úrovně škol.

Schválený grant

8 865 162 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016