Zvolte si oblast:

Crossing borders

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuCrossing borders
Číslo projektu3610071
Příjemce

Sdružení pro integraci a migraci

http://www.migrace.com

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Projekt reaguje na nedostatek tolerance české společnosti k cizincům a na rostoucí xenofobii, často nezaloženou na osobních zkušenostech. Nabízí proto unikátní koncept oslovení žáků ZŠ a SŠ i dospělé části veřejnosti s cílem snížit sociální napětí, zmírnit diskriminaci, a to i v kyberprostoru, a posílit společné soužití. Pomocí besed, workshopů i mediálních nástrojů zprostředkuje setkání majority s cizinci, čímž ji motivuje aktivně se podílet na integraci a podpoří rozvoj multikulturní společnosti. Zaměří se i na podporu cizinců tak, aby se snáze začlenili a setkali se v dialogu s majoritou.

Schválený grant

1 045 589 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 29.2.2016