Zvolte si oblast:

Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuZvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR
Číslo projektu---
Příjemce

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

www.hnutiduha.cz

Partner

Norges Naturvernforbundet

Místní partner projektu

Hnutí DUHA Olomouc
Hnutí DUHA - Sedmá generace
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Masarykova univerzita

Popis projektu

Cílem předkládaného projektu je prostřednictvím komplexní osvětové kampaně, aktivního zapojování občanů a modelových výukových programů zvýšit povědomí široké veřejnosti o biodiverzitě, její ochraně a také obecnou motivaci lidí biodiverzitu chránit v každodenním životě. Výstupy projektu - kurzy praktické ochrany biodiverzity a kurzy ochrany velkých šelem, výukové moduly pro vysokoškoláky a středoškoláky, rozsáhlé mediální a osvětové aktivity včetně konference o biodiverzitě na Regiontour 2016 - osloví více než 300 000 osob z cílových skupin a v praktických aktivitách ochrany biodiverzity povedou k aktivnímu zapojení přes 1 000 osob. Projekt v sobě také spojuje inovativní výzkumné a hodnotící aktivity a přenos know-how mezi norským subjektem, který má rozsáhlé zkušenosti s osvětovými kampaněmi, a českými partnery projektu, díky čemuž dojde k dlouhodobému rozvoji bilaterální spolupráce. Hlavním výsledkem projektu je zprostředkování snadno pochopitelných a atraktivně prezentovaných informací o biodiverzitě statisícům lidí, kteří se dříve neměli možnost o tématu dozvědět v pro ně srozumitelné formě. Projekt tímto výrazně přispěje k odstranění problému nízkého povědomí o biodiverzitě v ČR.

Schválený grant

9 680 781 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016