Zvolte si oblast:

Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihočeský kraj
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuSociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby
Číslo projektu670
Příjemce

THEIA - krizové centrum o.p.s.

http://www.theia.cz

Místní partner projektu

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. s.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na snížení výskytu domácího násilí v Jihočeském kraji, a to prostřednictvím systematické práce s násilnými osobami. Vznikne platforma organizací a institucí, kterých se toto téma dotýká. Mezi nimi bude docházet k výměně informací a předávání informací násilným osobám o možnostech pomoci, které se jim v regionu nabízí. Cílem je využití těchto služeb vyšším počtem násilných osob. Kromě odborné veřejnosti budou tyto informace distribuovány i směrem k široké veřejnosti. Studie ukazují, že práce s násilnými osobami v oblasti prevence je účinná a dochází tak ke snížení výskytu domácího násilí. Výstupem projektu je tedy funkční platforma, práce s násilnými osobami a realizovaná informační kampaň.

Schválený grant

630 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016