Zvolte si oblast:

Aktuality

Informace k EHP a Norským fondům. Časové fáze, programy, postupy žádostí o grant a další související informace. Chronologicky řazená data.

ilustrace
Ilustrační obrázek - Úvodní konference a Matchmaking KAPPA

Vydáno

Úvodní konference a Matchmaking KAPPA

Technologická agentura ČR (TA ČR), zprostředkovatel výzkumného Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska, zve zástupce podniků a výzkumných organizací na Úvodní konferenci a Matchmaking KAPPA.

Vydáno

2. výzva Fondu pro bilaterální vztahy - alokace téměr vyčerpána

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo upozorňuje potenciální zájemce o grant z Fondu pro bilaterální vztahy, že alokace 2. Otevřené výzvy pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy byla již z velké části vyčerpána. Ostatní dosud předložené žádosti, které jsou aktuálně v procesu hodnocení, významně převyšují zbývající dostupné prostředky.

Vydáno

Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí

Na naší cestě po úspěšných projektech jsme tentokrát zavítali do organizace TEREZA, která byla jedním z příjemců grantu v minulém období Fondů EHP a Norska. Možná jste se s ní již někde setkali. Není to totiž žádný nováček a v oblasti environmentální výchovy působí v České republice už 40 let. Organizace začínala se svými aktivitami zaměřenými na práci s domácími zvířaty a praktickou ochranu části Prokopského údolí v Praze. Činnost organizace se postupně neuvěřitelně rozrostla, a to nejen v oblasti ochrany životního prostředí. Dnes TEREZA vzdělává téměř 100 000 dětí ročně, spolupracuje s více než 800 školami a 5000 učiteli a do svých aktivit také samozřejmě zapojuje rodiče. Organizace je dnes aktivní nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni a její činnost získala již několik mezinárodních ocenění.

Vydáno

Záchrana zámku Koleč a muzeum včelařství

V malé obci Koleč se skrývá pozoruhodná stavba - zámek Koleč. Toto drobné šlechtické sídlo bylo z důvodu dlouhodobého nevyhovujícího stavu blízko vyškrtnutí ze státního seznamu kulturních památek a kompletního zbourání. Díky značnému úsilí a zájmu několika místních patriotů se podařilo zámek nejenom zachránit a z části zrekonstruovat, ale vybudovat zde také unikátní muzeum včelařství, které má v Kolči dlouhodobou tradici.

Vydáno

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci: Předběžné oznámení vyhlášení Otevřené výzvy

Předběžné oznámení vyhlášení Otevřené výzvy pro předkládání žádostí o grant na individuální projekty pro oblast prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci  z EHP fondů 2014 – 2021 Programu Zdraví.

Aktualizováno

Zahájení programu Zdraví dne 19. 9. 2019

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 proběhlo v prostorech Velkopřevorského paláce v Praze slavnostní zahájení programu Zdraví. Zahajovací konference se zúčastnilo více než 100 zástupců zdravotnických organizací, státních institucí i neziskových a pacientských organizací. Program Zdraví je zaměřen na tři hlavní cíle. Prvním je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí. Jedná se o pokračující podporu duševního zdraví z předchozího programového období, nově zacílenou na děti a dospívající.

Vydáno

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, aneb navštívili jsme další z úspěšných projektů

V rámci našeho seriálu o úspěšných projektech z minulých období Fondů EHP a Norska bychom vám tentokrát rádi blíže představili projekt podpořený z Norských fondů v rámci Programu Dejme (že)nám šanci. Jedná se o projekt s názvem „První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím“. Projekt vedla v České republice jedna z nejdéle působících nestátních neziskových organizací Bílý kruh bezpečí (dále jen BKB), který se dlouhodobě zabývá pomocí obětem trestných činů a domácího násilí a poskytuje jim odbornou a bezplatnou pomoc. Shodou okolností jsme Bílý kruh bezpečí navštívili 4. září, tedy přesně v den jeho 28. výročí vzniku.