Zvolte si oblast:

Aktuality

Informace k EHP a Norským fondům. Časové fáze, programy, postupy žádostí o grant a další související informace. Chronologicky řazená data.

ilustrace
Ilustrační obrázek - Domácí a genderově podmíněné násilí - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty

Aktualizováno

Domácí a genderově podmíněné násilí - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty

Ministerstvo financí, jako Zprostředkovatel programu Lidská práva, ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dne 25. listopadu 2020 otevřenou výzvu (HROVA3 – Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021. Výzva je vyhlášena při příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách.

Vydáno

Návod k vyplnění bankovních údajů žadatele

Návod k vyplnění bankovních údajů a poskytnutí identifikace bankovního účtu žadatele v informačním systému CEDR je určen pro žadatele doporučených žádostí o grant.

Vydáno

Strategická zpráva pro rok 2020

Strategická zpráva Fondů EHP a Norska 2014-2021 v České republice za období 1. září 2019 – 31. srpna 2020 byla schválena na Výročním zasedání Fondů EHP a Norska 2014-2021, které se uskutečnilo dne 24. listopadu 2020 prostřednictvím videokonference.

Aktualizováno

Kultura – aktuální informace z hodnocení

V dubnu 2020 byl ukončen příjem žádostí v programu Kultura. Po několika měsících míří hodnotící proces do finále. Přinášíme aktuální informace o jeho průběhu a plánovaném zveřejnění výsledků.

Vydáno

Současné umění – Předběžné výsledky

Přinášíme předběžné výsledky výzvy zaměřené na současné umění. Hodnoticí komise doporučila podpořit 18 vynikajících projektů z oblasti divadla, hudby, literatury, nového cirkusu a výtvarného umění.

Vydáno

Nové výzvy v Programu Vzdělávání

Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v pátek 6. listopadu 2020 již 3. kolo otevřených výzev pro Projekty institucionální spolupráce, Projekty mobilit, Projekty odborného vzdělávání a přípravy a pro Projekty inkluzivního vzdělávání.