Zvolte si oblast:

Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuVliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat
Číslo projektu7F14208
Příjemce

Univerzita Karlova v Praze

www.cuni.cz

Partner

Lillehammer University College

University of Bergen

Popis projektu

Ochrana biodiversity a habitatů jednotlivých taxonů našla během několika posledních dekád své místo v legislativě národních států i aktivitách nevládních organizací. Přesto však zůstává nejasné, jaké procesy udržují síť habitatů v celokontinentálním měřítku přes dlouhá časová období ani do jaké míry je za změny zodpovědný člověk. Ačkoli stávající výzkum přinesl zajímavé výsledky o vztahu mezi biodiversitou, přírodními podmínkami a lidskými aktivitami, stále víme překvapivě málo o dopadu naší civilizace na dlouhodobou dynamiku ekosystémů. Náš výzkum je navržen tak, aby překonal tyto nedostatky. Provedeme komplexní analýzu vývoje těch makroekologických „patterns“, o kterých se ví, že nesou informaci o funkcích ekosystémů. Využijeme rozsáhlých databází archeologických, palynologických, paleomalakologických a paleoklimatických. Provedeme sběry současných referenčních vzorků na místech s různými klimatickými podmínkami, způsobem hospodaření a historií lidského osídlení.

Schválený grant

25 516 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2017