Zvolte si oblast:

Hrajeme si s příběhy – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 8. 2015
  • oprava výše schváleného grantu

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuHrajeme si s příběhy – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů
Číslo projektu---
Příjemce

NVF, o.p.s.

www.nvf.cz

Místní partner projektu

HoSt-Home-Start Česká republika

Popis projektu

Základním cílem projektu je vytvořit a v praxi ověřit metodu práce s rodinou, která zajistí participaci dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně týkají. Cílem metody je nalézt vhodný způsob práce s dětmi, který se zapojí do dění kolem nich. Budeme navazovat na konkrétní zkušenosti s intenzivní prací s rodinou, kdy se podařilo komunikovat s oběma stranami – dětmi a rodiči – a významně se zlepšila komunikace v rodině. Do tvorby metody budeme přímo zapojovat děti přiměřeně jejich věku. Nebude-li možné vzhledem k věku mluvit přímo s dítětem, budeme pracovat s rodiči, tak aby rozuměli, proč by měli dělat něco ve prospěch dítěte a jaký to má efekt do budoucna.

Schválený grant

1 888 560 CZK