Zvolte si oblast:

Zavedení inovace učebních plánů v oblasti environmentálních studií (COCIES)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuZavedení inovace učebních plánů v oblasti environmentálních studií (COCIES)
Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-332-2016
Příjemce

Masarykova univerzita

Partner

Lillehammer University College

Popis projektu

Projekt rozšířil a plně zavedl studijní moduly vypracované v rámci projektů CASE a COCIES do tří nových studijních specializací na bakalářském stupni a čtyř specializací na magisterském stupni. Na bakalářském stupni bylo realizováno testování specializací „Kulturní environmentalistika“, „Sociálně-ekologické podnikání“ a „Občanská angažovanost a veřejná správa“. Na magisterském stupni byly přezkoumány specializace „Společenskovědní reflexe environmentálních problémů“, „Občanská sféra a politika“, „Město, venkov, krajina“ a „Ekologická ekonomie“. Studijní specializace byly testovány ve spolupráci s Lillehammer University College (Norsko) a byly vyhodnoceny a upraveny tak, aby byly co nejpřínosnější pro zaměstnatelnost absolventů. Studentům byla rovněž věnována rozšířená část mezinárodní konference, což je motivovalo k užší spolupráci s akademickými pracovníky z České republiky i Norska. Proběhla celá řada podpůrných aktivit a aktivit šíření informací: byla například vypracována a zveřejněna publikace Krajina environmentálních studií a naučných stezek, byly realizovány vzdělávací exkurze jako zavedení změn učebního plánu atd.

Schválený grant

1 048 500,90 Kč / 39 566 €

Doba realizace projektu01.01.2016 až 30.09.2016