Zvolte si oblast:

Pokročilá analýza experimentálních dat v jaderné a částicové fyzice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuPokročilá analýza experimentálních dat v jaderné a částicové fyzice
Internetové stránky projektu

https://physics.fjfi.cvut.cz/nfbergen/index.html

Číslo projektuNF-CZ07-MOP-4-256-2015
Příjemce

Ćeské vysoké učení technické v Praze

Partner

Katedra fyziky a techniky, University of Bergen

Popis projektu

Hlavním cílem navrhovaného projektu bylo usnadnit přenos poznatků v oboru jaderné fyziky a fyziky vysokých energií mezi dvěma předními výzkumnými institucemi. V rámci projektu získali mladí výzkumníci teoretické i praktické znalosti současného stavu techniky v oblasti statistických a výpočetních metod, které lze aplikovat při analýzách experimentů částicové fyziky. Obor fyziky částic vysokých energií, jak je rozvíjen v experimentech v Brookhavenské Národní Laboratoři v USA avCERN, posouvá hranice výpočetní techniky a statistického dolování dat. Rozsah těchto aktivit, definovaný stovkami petabajtů dat, vyžaduje využití velkých distribučních výpočetních infrastruktur a efektivní využívání dostupných zdrojů. Znalost moderních a efektivních metod je rozhodující pro schopnost úspěšně provádět výzkum náročný na zpracování dat. Cílové dovednosti jsou rovněž velmi žádané v aplikovaném výzkumu a průmyslu.

Schválený grant

522 418 CZK / 19 714 EUR

Doba realizace projektu01.04.2016 až 30.09.2016