Zvolte si oblast:

Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ14 - Schengenská spolupráce
Název programové oblasti

Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin

Název projektuSchengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality
Internetové stránky projektu

http://www.policie.cz/clanek/kancelar-projektu-a-evropskych-fondu-norske-fondy-2009-2014.aspx

Příjemce

Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Datum schválení29. 10. 2014
Popis projektu

Základním záměrem projektu je prezentovat příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR, zajišťujícím praktický výkon agendy mezinárodní policejní spolupráce formou školících či vzdělávacích aktivit a zahraničních služebních cest či přijetí cizích expertů, jak jsou v podmínkách České republiky a navštívených států EU implementovány jednotlivé společné evropské nástroje a jaká lze očekávat opatření v souvislosti s vývojem v oblasti mezinárodní policejní i justiční spolupráce.

Další podstatná aktivita projektu si klade za cíl provést posouzení stávajících možností a navržení efektivního řešení pro zavedení sjednocující informační a komunikační platformy za účelem zlepšení vzájemné informovanosti o konkrétních případech a objektech pocházejících z vyřizované kauzální agendy v oblasti mezinárodní policejní spolupráce na regionální a centrální úrovni. Lze očekávat, že v rámci této aktivity dojde k softwarovým úpravám využívaných informačních systému a dokoupení potřebných prvků výpočetní a komunikační techniky.

Schválený grant

8 544 925 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení:1.12.2014, Datum ukončení: 30.4.2017