Zvolte si oblast:

Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuZlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen
Číslo projektu593
Příjemce

Alternativa 50+, o.p.s.

http://www.alternativaplus.cz

Místní partner projektu

Kancelář veřejné ochránkyně práv (KVOP)

Popis projektu

Cílem projektu je zlepšit postavení žen, jejichž postavení je ovlivněno genderovou a věkovou diskriminací a sociálním znevýhodněním, a pečujících osob. Budou analyzovány veřejné politiky na úrovni jejich koncepce i realizace v sociální a pracovně-právní oblasti z hlediska rovných příležitostí žen a mužů a věku. Vedle toho bude analyzována pracovně-právní, antidiskriminační a sociální legislativa. Na tuto analýzu bude navazovat tvorba návrhu změn pro zlepšení postavení žen v různých věkových skupinách v české společnosti v sociální a pracovně-právní oblasti. Advokační a lobbingová činnost se zaměří na rozšiřování rodinné politiky i mimo období mateřské a rodičovské dovolené (např. podpora pečujících o jiné závislé osoby než děti) a změnu legislativy. Specifickou a zcela inovativní oblastí bude prosazování zákona o sociálním bydlení, který má významné genderové konotace. Projekt posílí práva žen v marginalizovaném postavení a antidiskriminační legislativu i praxi.

Schválený grant

1 311 465 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016