Zvolte si oblast:

Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti - 1. etapa

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuPamátková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti - 1. etapa
Číslo projektu---
Příjemce

Muzeum hlavního města Prahy

www.muzeumprahy.cz

Místní partner projektu

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, o.s.

Popis projektu

Novomlýnská vodárenská věž je zapsanou kulturní památkou. Patří do unikátní soustavy pražských historických vodárenských věží, dokládajících vysokou technickou úroveň historické vodárenské soustavy města. Jedná se o velkou stavbu jež kdysi zásobovala vodou z Vltavy dolní část Nového města pražského. Dnešní barokní podobu získala původně pozdně renesanční věž v roce 1658. Svému účelu přestala věž sloužit v roce 1877. Věž má šest pater a je obložena z vnějšku pískovcovými kvádry, na vyhlídce v horním patře jsou umístěna okna, která směřují do všech čtyř stran. Věž je v současnosti nepřístupná, jejímu otevření pro veřejnost brání špatný technický stav. Průzkumem byl zjištěn havarijní stav obvodového kamenného zdiva, který je patrný i při zběžném pohledu. Použitý pískovec má měkký tmel, dochází k rozpadu kamene.V nevyhovujícím stavu je střecha a krovy. Stav věže se zhoršuje dlouhodobým neřešením odvodu dešťové vody. Odstranění tohoto problému je jedním ze stěžejních úkolů plánované obnovy věže. Cílem projektu je tedy komplexní stavební rekonstrukce – památková obnova exteriérových částí věže a rekonstrukce interiéru – dřevěné schodiště. Pro potřeby plánované expozice pražských hasičů a požárů bude objekt vybaven novou elektro instalací. Vybudování expozice není součástí této žádosti, je plánována v rámci aktivit po dobu udržitelnosti projektu. Na realizaci projektu se bude v rámci uzavřeného partnerství podílet spolek Sbor dobrovolných hasičů Prahy 1. Stavebníkovi poskytne součinnost v rámci vybudování stavebního dvora a vytvoří podmínky pro práci specialistů přímo na stavbě. Obnovená a zpřístupněná Novomlýnská vodárenská věž se stane novým návštěvnickým bodem na kulturní mapě Prahy. MMP zapojí zpřístupněnou věž do vlastní návštěvnické nabídky, v jejím areálu bude poskytovat informační a kulturní sužby – prezentační a umělecké akce v rámci svých standardních projektů a při příležitosti svátků a speciálních projektů jako Pražská muzejní noc, Mezinárodní den památek apod. Objekt bude využívat i v rámci aktivit směřovaných k minoritám a ohroženým skupinám obyvatelstva, které již několik let realizuje z nejrůznějšími neziskovými organizacemi.

Schválený grant

29 600 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016