Zvolte si oblast:

Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajPardubický kraj
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuDokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži
Číslo projektu---
Příjemce

Římskokatolická farnost Luže

www.chlumek.net

Popis projektu

Projekt přímo navazuje na již realizovaný projekt obnovy interiéru, který byl financován v rámci minulého programového období Norských fondů. Současný stav vybavení v interiéru chrámu vyžaduje rychlé pokračování restaurování zbývajícího dřevěného mobiliáře, jinak existuje reálné nebezpečí zpětného napadení nově zrestaurovaného mobiliáře červotočem, a to přenosem z dosud neošetřených částí zařízení interiéru. Stav některých částí dosud nerestaurovaného dřevěného mobiliáře je havarijní, pod povrchovou úpravou je dřevní hmota larvami červotoče zcela destruovaná a hrozí nebezpečí odlomení některých částí při sebemenším impulzu. Cílem akce je dokončit restaurování a zachránit zbývající dřevěný mobiliář v interiéru poutního chrámu, splnit podmínky udržitelnosti EHP a Norských fondů již realizovaného projektu I. Etapy „Obnovy interiéru poutního chrámu P. Marie na Chlumku v Luži“ a zachovat kulturní památku dalším generacím.

Schválený grant

14 959 842 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016