Zvolte si oblast:

Česko - islandská spolupráce v oblasti čisté energie

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuČesko - islandská spolupráce v oblasti čisté energie
Číslo projektuEHP-CZ07-ICP-1-083-2014
Příjemce

České vysoké učení technické v Praze

Partner

Háskólinn í Reykjavík, vysoká škola

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na navázání užší spolupráce mezi Českým vysokým učením technickým v Praze v České republice a Reykjavickou univerzitou na Islandu. Hlavním účelem spolupráce byla výměna znalostí a zkušeností ohledně čistých a šetrných technologií výroby energie, zejména z obnovitelných zdrojů energie, a nízkouhlíkové využívání fosilních zdrojů. Navázaná spolupráce byla prvním zásadním krokem k následným společným výzkumným činnostem a realizaci individuálních studentských projektů na úrovni doktorského studia. V souladu s plánem byly v rámci projektu zorganizovány 2 odborné semináře (1 v České republice a 1 na Islandu) a byla podepsána dohoda o programu dvojího diplomu na úrovni doktorského studia. Byly rovněž vypracovány dva individuální projekty, přičemž o jeden z nich již vyjádřil zájem doktorand. Kromě dohody o programu dvojího diplomu bylo hlavním přínosem projektu sdílení znalostí a know-how, navázané partnerství mezi institucemi pro budoucí projekty a nové individuální vztahy mezi výzkumníky.

Schválený grant

363 683,21 Kč / 13 724 €

Doba realizace projektu01.09.2015 až 31.08.2016