Zvolte si oblast:

Ženy na vedlejší koleji (?)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuŽeny na vedlejší koleji (?)
Číslo projektu173
Příjemce

Sdružení pro integraci a migraci

www.migrace.com

Partner

Univerzitetet i Bergen

Místní partner projektu

Univerzita Karlova v Praze

Popis projektu

Projekt je zaměřen na ženy migrantky ve středním a vyšším věku, protože jsou vystaveny většímu riziku diskriminace ve srovnání s muži a i s jinými ženami jak z většinové, tak z menšinové části společnosti. Cílem je vyrovnat jejich postavení, omezit zranitelnost a posílit práva v sociální oblasti. Chceme vysledovat úspěšnost jejich integrace a ověřit, zda i zde platí teze zjištěné u majoritní části ženské populace. Přiblížíme téma genderu v migraci a jeho specifika u této věkové kategorie veřejnosti, posílíme spolupráci mezi organizacemi, které se tématem zabývají. Budeme usilovat o změnu legislativy i praxe. K těmto cílům povede soubor aktivit: kvalitativní výzkum, posouzení veřejných politik, kurz sociální práce pro studenty, kampaň či právní a sociální poradenství. Výstupem bude publikace pro veřejnost, monotématické číslo časopisu Univerzity Karlovy, analýza politik a podněty s hodnotící zprávou, internetový blog, manuál pro migrantky, sociální spot, články, reportáže a pořady v médiích.

Schválený grant

7 084 206 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2014, Datum ukončení: 30.4.2016