Zvolte si oblast:

Rovné příležitosti žen migrantek

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuRovné příležitosti žen migrantek
Číslo projektu541
Příjemce

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

http://www.opu.cz

Partner

Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig AS

Popis projektu

Projekt usiluje o dosažení rovnosti žen migrantek v ČR, které jsou v kumulovaně diskriminovaném postavení. Základními aktivitami projektu jsou:

1) Analýza politik a praxí z pohledu rovnosti migrantek s kapitolami práce, zdravotní péče a rodinný život včetně sloučení rodiny. Součástí je přenos know-how z Norska a výstupem budou tři analýzy s návrhy řešení/zlepšení situace žen migrantek inspirovanými norskými zkušenostmi

2) Právní pomoc ženám migrantkám a strategická litigace, jejichž výstupem bude počet podpořených žen a precedentních rozhodnutí

3) 3 kampaně, jejichž výstupem budou mj. zprávy v médiích

4) Empowerment a aktivizace žen migrantek, od čehož si slibujeme zapojené ženy migrantky a dobrovolnice a dále web pro krizové situace a konečně

5) lobbying, jehož výstupem budou 3 policy papery s doporučeními a lobby plány.

Schválený grant

1 574 119 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016