Zvolte si oblast:

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ15 - Spolupráce v justici
Název programové oblasti

Zefektivnění spolupráce v justici a rozvoj nápravných zařízení a služeb / Rekonstrukce vybraných věznic/ Podpora zranitelných skupin ve vězení/ Spolupráce a vzdělávání Vězeňské služby a Probační a mediační služby.

Název projektuSystém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR
Číslo projektuNF-CZ15-PDP-2-001-2014
Příjemce

Probační a mediační služba České republiky
www.pmscr.cz

Partner

Nápravná služba Norska (Norwegian Directorate for Correctional Services)

Datum schválení3. 7. 2014
Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetence úředníků a asistentů PMS v oblasti všeobecných dovedností i jednotlivých specializací. Za tímto účelem bude vytvořen a realizován systém dalšího vzdělávání těchto pracovníků. Prostřednictvím komplexu vzdělávacích kurzů bude dbáno na posilování kvality spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení a PMS, zejména v oblasti přípravy podmínek pro aplikaci alternativních trestů, posilování kvality při poskytování programů restorativní justice či posilování kvality práce s obětmi trestné činnosti. Výsledkem projektu bude sto nově vyškolených osob z řad úředníků a asistentů Probační a mediační služby. Pro účastníky školení rovněž vzniknou desítky studijních materiálů a metodik, stejně jako bude poskytnuta supervize třiceti lektorům odborných vzdělávacích kurzů.

V rámci spolupráce s Nápravnou službou Norska budou realizovány studijní cesty za účelem výměny zkušeností ve specifických oblastech, jako jsou např. mediační praxe, elektronický monitoring odsouzených, práce s obětmi trestné činnosti či domy na půl cesty.

Díky získání nových znalostí a dovedností pracovníků PMS tak projekt přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění činnosti české justice a zároveň k posilování bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norským královstvím.

Schválený grant

8 885 528 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2014, Datum ukončení: 30.4.2016