Zvolte si oblast:

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuEkonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví
Číslo projektu591
Příjemce

proFem, konzultační středisko pro ženské projekty

http://www.profem.cz

Místní partner projektu

MindBridge Consulting

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je kvantifikace ekonomických dopadů domácího násilí na veřejné rozpočty v oblasti zdravotnictví. Tyto dopady budou dány do souvislosti se stavem veřejných rozpočtů obecně. Dalším z cílů je podpořit odbornou i veřejnou diskuzi na dané téma a iniciovat tak změny, které povedou k pravidelnému monitorování, vyhodnocování a zveřejňování dat o ekonomických dopadech domácího násilí na veřejné rozpočty a popř. socio-ekonomickou situaci žen, které jsou obětmi domácího násilí. Sběr dat bude proveden v rámci průzkumu (v českém kontextu jedinečného), kterého se zúčastní 3000 respondentek v celé ČR. Rozhovory budou probíhat osobně (face to face). Z výzkumu získáme nejen informace o ekonomických dopadech domácího násilí, ale rovněž data týkající se dopadů domácího násilí na zdraví žen (charakter zranění, doba hospitalizace, atd.). Chceme takto posílit argumentaci, že prevence domácího násilí je levnější a účinnější než řešení jeho důsledků. Výstupem projektu bude komplexní zpráva shrnující data a zjištění z realizace projektu, která bude prezentována v rámci několika PR aktivit (konference, tisková konference, atd.).

Schválený grant

2 698 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016