Zvolte si oblast:

Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajZlínský kraj
Název programuKulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16
Název projektuObnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži
Číslo projektu---
Příjemce

Arcibiskupství olomoucké

www.ado.cz

Partner

Norsk Institutt for Kulturminneforskning

Místní partner projektu

Muzeum umění Olomouc

Národní památkový ústav

Popis projektu

Předmětem projektu je restaurování a zabezpečení vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Mobiliář zámku, který je zapsán v seznamu kulturních památek, je autentickým, po staletí postupně pořizovaným vybavením zámku, který byl v roce 1998 zapsán na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Cílem projektu je restaurování a zabezpečení (pomocí klimastabilních rámů) vybraných velmi hodnotných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži, které jsou v havarijním stavu nebo ve stavu akutního ohrožení. Arcibiskupský zámek v Kroměříži je v kontextu českých památek mimořádný původním mobiliářem z arcibiskupských sbírek a jedinečnou obrazovou sbírkou. Zejména více než 500 kvalitních obrazů přechovávaných na zámku představuje z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání v uspokojivém stavu mimořádně finančně i technicky náročný úkol. Také nábytek, instalovaný v historických sálech zámku, který pochází z období 16. – 19. století, je příkladem špičkového nábytkářského umění své doby. Projekt zahrnuje několik základních aktivit: restaurování 36 obrazů, restaurování 28 kusů historického nábytku, pořízení vybavení pro ochranu sbírkových předmětů proti negativním vlivům prostředí (včetně klimastabilních rámů pro 14 vzácných deskových obrazů). Kromě toho jsou předmětem projektu společné aktivity žadatele a jeho partnerů (Muzeum umění Olomouc, Národní památkový ústav a Norsk Institutt for Kulturminneforskning) spočívající ve výměně zkušeností v oblasti restaurování a prezentace uměleckých děl, jež bude završena společnou konferencí s tištěným výstupem.

Schválený grant

14 961 490 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 31.3.2016