Zvolte si oblast:

Vaše šance

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuVaše šance
Číslo projektu151
Příjemce

Diecézní charita Brno

www.dchb.charita.cz

Popis projektu

Příčinu domácího násilí lze obtížně určit, může to být dlouholetá tabuizace DN, rodinná výchova, osobnostní charakteristika agresora, nebo sociální situace vyvolávající stres (nezaměstnanost, finanční problémy). Častým spouštěčem se stává alkoholismus agresora. Nejnovější statistiky ukazují, že s nějakou podobou násilí se v ČR setkalo 32 % žen. Naše organizace pomáhá osobám ohroženým DN již od roku 2005 a jsme jedinou organizací, která se v regionu touto problematikou zabývá. Projekt Vaše šance je určen obětem DN a jeho cílem je podpora a zlepšení životní situace obětí DN a jejich dětí prostřednictvím komplexního programu péče (podpůrné a motivační rozhovory, krizová intervence, psychologické, sociální a právní poradenství) a minimalizace rizika zvýšení počtu osob ohrožených DN prostřednictvím preventivních přednášek na ZŠ a SŠ. Jako součást projektu vzniknou videonahrávky s tématikou obrany oběti před násilným partnerem ve ztížených podmínkách (malé prostory, zbraň). Tato krátká videa budou používána jak preventivně na přednáškách, tak také na konzultacích pro osoby ohrožené domácím násilím.

Schválený grant

715 916 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.3.2016