Zvolte si oblast:

Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ14 - Schengenská spolupráce
Název programové oblasti

Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin

Název projektuPosílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate)
Internetové stránky projektu

http://www.policie.cz/clanek/kancelar-projektu-a-evropskych-fondu-norske-fondy-2009-2014.aspx

Příjemce

Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Datum schválení29. 10. 2014
Popis projektu

Cílem projektu je zrychlit a zefektivnit proces kontroly cestovních dokladů na mezinárodních letištích prostřednictvím využití automatizovaného systému hraniční kontroly. Automatizovaný biometrický systém odbavování na vnějších hranicích komunikuje s elektronickými pasy a je vybaven odpovídající biometrickou verifikační technologií, která vychází z mezinárodních standardů tak, aby byla zajištěna interoperabilita.

Systém automatizované biometrické hraniční kontroly umožňuje provádění hraniční kontroly osob s cestovními doklady obsahující biometrické prvky. Jedná se o rozvoj nových pracovních metod, logistických opatření a nejmodernějších technologií k posílení kontrol totožnosti osob na vstupu a výstupu na hraničních přechodech. Projekt má také za cíl rozšířit povědomí cestujících o možnostech a výhodách automatizované biometrické kontroly.

Důslednou kontrolu cestovních dokladů je nutné plně integrovat i do procesu manuální hraniční kontroly v první a druhé kontrolní linii. Z tohoto důvodu je další součástí projektu vybavení odbavovacích stanovišť hraniční kontroly celostránkovými čtečkami cestovních dokladů umožňujícími automatizovanou kontrolu elektronické a optické části cestovního dokladu ale také pracovními sestavami pro důkladnou inspekci elektronické části cestovních dokladů v druhé kontrolní linii hraniční kontroly.

Schválený grant

48 759 999 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2017