Zvolte si oblast:

Hájíme práva žen v České republice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuHájíme práva žen v České republice
Číslo projektu263
Příjemce

Česká ženská lobby, o.s.

www.czlobby.cz

Místní partner projektu

Sociologický ústav AV ČR

Masarykova Univerzita Brno

Kongres žen

Univerzita Karlova v Praze

Popis projektu

Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti.

Toho chceme dosáhnout následovně:

- prosadíme alespoň dvě legislativní opatření, která povedou k odstranění deficitů rovných příležitostí, budeme vycházet z analýz stavu rovných příležitostí a monitoringu činnosti vlády a Parlamentu ČR,

- vytvoříme komoru genderových expertů/ek, která bude sloužit jako nezávislá platforma pro spolupráci s českou exekutivou a bude poskytovat expertní základnu k tematice rovných příležitostí,

- prosadíme ratifikaci alespoň jedné mezinárodní úmluvy v oblasti rovných příležitostí a ženských práv, kterou je ČR povinna ratifikovat a dosud tak neučinila,

- prosadíme minimálně jedno legislativní opatření vedoucí ke skutečnému respektování reprodukčních práv žen a legislativnímu ukotvení profese porodních asistentek,

- zlepšíme informovanost rodičů, porodních asistentek i lékařů prostřednictvím informačních kampaní, konferencí a manuálů.

Schválený grant

7 214 564 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2014, Datum ukončení: 30.4.2016