Zvolte si oblast:

Osobnost, učební přístupy a vyučovací styly v univerzitní matematice – Platsum

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuOsobnost, učební přístupy a vyučovací styly v univerzitní matematice – Platsum
Internetové stránky projektu

https://www.ceitec.eu/platsum/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-324-2016
Příjemce

Vysoké učení technické v Brně

Partner

University of Agder

Popis projektu

Cílem projektu bylo posílit spolupráci mezi Českou republikou a Norskem pokračováním současné spolupráce výzkumníků a pedagogů matematiky z Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Univerzity v Agderu (UiA). Spolupráce mezi VUT a UiA byla založena na výměně znalostí a zkušeností v oblasti vzdělávání, výzkumu, řízení a sociálních aspektů akademické sféry. Instituce zapojené do projektu se zaměřily na výzkum založený na návrhu norských kolegů, kteří studují korelace mezi studijními výsledky a typem osobnosti studentů.Tento projekt institucionální spolupráce vedl k předkládání společných výzkumných prací do renomovaných mezinárodních časopisů a k společné prezentaci projektu a jeho výstupů na akademických akcích, jako jsou sympozia, workshopy semináře či konference. Zvláštní pozornost byla věnována důležitým sociálním aspektům, včetně podpory sociální a ekonomické udržitelnosti v oblasti vzdělávání a vědy.

Schválený grant

1 179 842,40 Kč / 44 522 €

Doba realizace projektu01.01.2016 až 30.09.2016