Zvolte si oblast:

Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajPardubický kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita I. Psychiatrická péče

Název projektuAlbertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení
Číslo projektu---
Příjemce

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

www.albertinum-olu.cz

 

Popis projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu „Albertinum Žamberk - zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ je uspokojení podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče v podmínkách psychiatrického oddělení, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a rozhodnutí o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života, což povede i ke snížení rehospitalizace pacientů. Žadatelem o grant je Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk (dále OLÚ Žamberk), příspěvková organizace Pardubického kraje a jediný poskytovatel následné psychiatrické péče na území Pardubického kraje. Komplexnost, resp. ucelenost systému je v předkládaném projektu chápána jako vzájemné propojení intervencí v oblasti tělesného zdraví, duševního zdraví a sociálních potřeb. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu tzv. "lékařské vily" v areálu OLÚ Žamberk, neboť není možné implementovat kompletní systém ucelené rehabilitace do stávajících prostor psychiatrického oddělení OLÚ Žamberk. Rekonstrukcí vzniknou terapeutické místnosti k využití prvků skupinové psychoterapie a metod léčebné rehabilitace. Dále cvičná kuchyňka a denní místnost pro nácvik stravovacích návyků, stolování i k posilování fungování v běžném životě. Cvičná prádelna a doplňkové sociální zařízení k nácviku péče o osobní věci a zajištění sebeobsluhy nezbytné v běžném denním životě i upevnění pracovních návyků. Prostory denního stacionáře pro zajištění komplexní rehabilitace, prostory psychiatrické ambulance, ambulance klinické psychologie, pracovna sestry pro komunitní péči. Rekonstrukcí dále vznikne pracovna, zázemí pro sociálního pracovníka k zajištění návaznosti extramurální sociální péče a učebna k využití edukace pacientů psychiatrického oddělení následné péče i pacientů ambulantních a pacientů denního stacionáře. Současně uvolněním prostor bufetu v areálu OLÚ Žamberk dojde k snadnému vytvoření dostupného zázemí k nácviku sociálních aktivit – trénování nakupování, společného posezení v rámci principů kognitivně behaviorální psychoterapie, na které lze následně navazovat navyšováním nároků dané činnosti, a tak lépe připravovat pacienty na fungování v běžném domácím zázemí. Grant bude současně použit pro rozšíření spektra odborného vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti sociální péče a podpůrných psychoterapeutických technik. Dále bude v rámci projektu pořízeno vybavení potřebné pro systém ucelené rehabilitace, zejména vnitřní vybavení vily, IT vybavení, počítačový program, cvičební pomůcky a stimulační hry. V rámci publicity projektu bude mimo jiné zajištěna mediální informovanost (zejména v lokálním a regionálním tisku) a proběhne slavnostní zahájení nového provozu, odborná konference pro odbornou veřejnost a den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Dílčím cílem projektu je destigmatizace pacientů a psychiatrické péče jako celku.

Schválený grant

19 183 907 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 15.12.2014, Datum ukončení: 30.4.2016