Zvolte si oblast:

Vzdělávání

Podpora projektů mobilit, odborného vzdělávání, posílení inkluze znevýhodněných skupin a institucionální spolupráce mezi subjekty z České republiky a Norska, Lichtenštejnska a Islandu.

ilustrace

Výzvy

Přehled plánovaných výzev v podporovaných oblastech a informace o jejich zaměření.