Zvolte si oblast:

Hledejme společně novou cestu!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuHledejme společně novou cestu!
Číslo projektu146
Příjemce

Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

www.gendernora.cz

Místní partner projektu

MIRET, o.s.

Popis projektu

Romské ženy jsou jednou z nejvíce diskriminovaných skupin na českém trhu práce. Nedostatek příležitostí romských žen nesouvisí jen s jejich sociálním postavením a s etnickou příslušností k romské menšině. Svou roli zde hraje i tradiční postavení romských žen v rodině, které je spojováno s mateřskou a pečovatelskou rolí. Toto většinové vnímání romské ženy může být pokládáno za jednu z příčin nízkého podílu romských žen na trhu práce nebo nízké motivace romských žen uspět ve vzdělávacím systému. Cílem projektu je zvýšit povědomí konkrétní skupiny romských žen o genderových tématech, motivovat je k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce. Projekt rovněž zaciluje na sensibilizaci české veřejnosti (laické i odborné) ke specifikům genderových vztahů v romské populaci. Na realizaci projektu budou spolupracovat dvě neziskové organizace, Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a romské sdružení MIRET. Projekt bude pracovat s cílovou skupinou 30 romských žen z Brna a okolí. Součástí projektu bude také výzkum na téma role romských žen a natočení krátkého dokumentárního filmu k této problematice.

Schválený grant

889 704 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 30.11.2015