Zvolte si oblast:

Stížnosti

Stížnosti - Ohlaste zneužití Fondů EHP a Norska:

Implementace Fondů EHP a Norska je založena na principech transparentnosti, otevřenosti a odpovědnosti. Fondy EHP a Norska mají nulovou toleranci vůči korupci či zneužití fondů. V souladu s těmito principy mohou být ze strany veřejnosti podávány stížnosti a upozornění týkající se podezření na zneužití či nesrovnalosti související s Fondy EHP a Norska. Stížnosti a upozornění mohou být zasílány přímo Národnímu kontaktnímu místu, příp. Kanceláři finančních mechanismů v Bruselu nebo jiné instituci odpovědné za finanční mechanismy.

Vaše oznámení můžete poslat na jednu z následujících adres:

Národní kontaktní místo

Ministerstvo financí
odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odd. 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - Příprava a koordinace
Letenská 15
118 01 Praha 1
E-mail: stiznosti-czp@mfcr.cz

Kancelář finančních mechanismů / Financial Mechanism Office

Rue Joseph II, 12 – 16
1000 Brussels, Belgium
Email: alert-fmo@efta.int

Norská kancelář generálního auditora / Norwegian Office of the Auditor General (Riksrevisjonen)
- auditní a kontrolní orgán dohlížející na Kancelář finančních mechanismů a Norské fondy

P.O. Box 8130 Dep
0032 Oslo, Norway
E-mail: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no