Zvolte si oblast:

Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuHlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR
Číslo projektu3630025
Příjemce

Oživení, o.s.

http://www.oziveni.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Projekt cílí na problém zneužívání vydávání periodik a realizaci informačních kampaní místními samosprávami na samoúčelnou propagaci politického vedení samospráv namísto účelného a objektivního informování občanů o místních záležitostech, problémech a plánech místní politiky. Tímto dochází k újmě práv občanů na objektivní informace a práv místních politických sil na rovnou soutěž ve volbách. Cílem projektu je povzbudit rovnou politickou soutěž na místní úrovni, podpořit názorově vyvážené a objektivní informování občanů a zvýšit možnosti participace občanů na místních záležitostech.

Schválený grant

1 998 326 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016