Zvolte si oblast:

Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie České republiky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 3. 8. 2015
  • změna příjemce

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ14 - Schengenská spolupráce
Název programové oblasti

Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin

Název projektuZajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie České republiky
Internetové stránky projektu

http://www.policie.cz/clanek/kancelar-projektu-a-evropskych-fondu-norske-fondy-2009-2014.aspx

Příjemce

Policie České republiky

www.policie.cz/

Datum schválení4. 3. 2015
Popis projektu

V současné době provozuje Policie ČR roztříštěnou strukturu informačních technologií s více než 60 informačními systémy, které používá v souvislosti s plněním zákonných povinností. Jednotlivé heterogenní informační zdroje jsou nejen přístupné pouze v rámci účelových informačních systémů, ale navíc se tyto informační zdroje nacházejí i v různých geografických lokalitách. Každý z těchto systémů byl vyvíjen odlišnou metodikou a s omezenou mírou úspěchu při dodržování stanovených projektových termínů.

Každý systém obsahuje dílčí informace, které jsou přístupné pouze v rámci daných systémů, je velmi obtížné dohledávat relevantní souvislosti a informace napříč jednotlivými systémy.

Implementací Konsolidovaného vývojového a testovacího prostředí bude zajištěno komplexní systémové řešení, které maximálně podpoří vývoj, modifikaci nebo rozšiřování funkčnosti SWaplikací, a to nejenom přístupem ke zdrojovým kódům, ale i k dalším podkladům dokumentující proces tvorby softwaru tak, aby mohly být aplikace dlouhodobě udržovány a upravovány.

Jedná se o zefektivnění vývoje nových a rozvoje stávajících funkcionalit informačních systémů, které lze shrnout do následujících přínosů řešení:

• Zrychlení vývoje a nasazení aplikací
• Umožnění paralelního vývoje a zapojení vývojářů na dislokovaných pracovištích
• Zvýšení bezpečnosti vyvíjených aplikací
• Zavedení metodiky vývoje dostupné všem vývojovým týmům
• Zrychlení a zvýšení efektivity při spolupráci a vývoji s externími dodavateli
• Standardizace a znuvupoužitelnost vyvíjených komponent
• Propojitelnost na externí systémy nejen v ČR ale i v rámci Shengenského prostoru

Neméně důležitým aspektem je také zavedení moderních metodik pro řízení a správu životního cyklu softwaru. Software, který zrychlí dodávku a zlepší kvalitu této dodávky.

Schválený grant

29 044 000,- Kč

Doba realizace projektuDatum zahájení: 4.3. 2015, Datum ukončení: 30.4.2017